Suriyeli Dom Mültecilerin Desteklenmesi Projesi Final Toplantısı

Kasım 2018’de tarihinde Kırkayak Kültür’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Lübnan, Ürdün ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeli Dom Mültecilerin ve İlgili Diğer Grupların Haklarının Desteklenmesi” projesinin final toplantısı için Gaziantep’te bir araya geldik. Toplantıya 3 ülkede desteklenen alt hibe programlarının uygulayıcıları ve bu alanda çalışmalar yapan kişi ve kurumlar katılım sağladı.

Projenin Hedefi
Projenin hedefi Ortadoğu’da yaşayan Dom ve diğer azınlık grupları için bir sosyal içerme stratejisi oluşturmaktır. Bu strateji grupların yaşadıkları sorunları açıklayan, uzun vadeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözüm önerileri sunulduğu bir belgenin oluşturulmasını hedeflenmektedir.

Hibe Programları
Avrupa Birliğinin desteklediği projede 3 farklı ülkede alt hibe programları uygulandı. Bu ülkeler Suriyeli Dom Mültecilerin yaşadığı Ürdün, Lübnan ve Türkiye’dir. Mülteciler Toplum Merkezi projenin Sultanbeyli’de uygulayıcısı oldu. Görüşme yapılan grubun etnik azınlık grubu olmaları sebebiyle yaşadıkları ayrımcılıklar, sosyal dışlanmışlar ve yaşam koşulları konuşuldu.

Toplantının Amacı
Toplantının amacı 3 ülkedeki proje uygulayıcılarının ve bu alanda çalışmalar yapan kişi ve kurumların deneyimleri aracılığıyla bahsi geçen gruplara yönelik geliştirilebilecek stratejilerin belirlenmesi ve bir stratejik eylem planının oluşturulmasıdır.

Toplantıda en temelde vurgulanan şey çok fazla ihtiyacın ve ayrımcılığın olduğu bu alanda yerel ve uluslararası kurumların farkındalık kazanarak sorumluluk almasıdır.

Temenni ve Teşekkür
Mülteciler Derneği olarak bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuz proje sonucunda elde edilen çıktıların Dom ve diğer azınlık grupların yaşamlarının iyileştirilmesine katkı sağlaması en büyük temennimizdir.

Kırkayak Kültür’e destek ve iş birliğinden dolayı sonsuz teşekkürler.