Çocuklar Arasında Dostluk Antlaşması İmzalandı

İstanbul Ticaret Odası Şehit Er Dursun Sivaz İlköğretim Okulunda “Akran Zorbalığını Önleme” adlı bir grup çalışması yapıldı. 16 kişilik bir öğrenci grubu ile yapılan bu çalışmada öncelikle zorba, mağdur gibi temel kavramlar üzerinde duruldu. Öğrencilere hangi davranışın zorbalık olduğu, zorbalıkla karşılaştıklarında yaşayabilecekleri olumsuz duygular, bu davranışlara maruz kalanların veya şahit olanların neler yapabileceği anlatıldı. Aynı zamanda birine sinirlendikleri ve fiziksel ya da duygusal olarak karşısındakine zarar vereceklerini hissettikleri anda kendilerini nasıl kontrol edebilecekleri gibi konular üzerinde duruldu.

Öğrencilerin Empati Geliştirmeleri Sağlandı
Drama ile gerçekleştirilen bu çalışmada öğrencilere roller verilerek, empati geliştirmeleri sağlandı. Böylelikle öğrencilerin zorbalık davranışlarına maruz kaldıklarında, mağdurun üzerindeki etkisinin birebir olarak anlaşılması hedeflendi. Çalışma sonunda öğrenciler, kendi aralarında kurdukları ve kuracakları iletişimi güçlendirmek ve daha iyi bir zemine taşımak için “kendime nasıl davranılmasını istiyorsam herkese öyle davranacağım” gibi maddeler içeren bir Dostluk Antlaşması imzaladılar.

UNHCR’nin desteği ile gerçekleştirilen etkinlikler farklı okullarda da devam edecek.