Refugees Association
Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı  Sultanbeyli Belediyesi Logo  Alman İşbirliği Giz Gmbh Logo  Welthungerhilfe Logo   Sequa Logo  BPRM Logo   Relief Logo   UNHCR Logo   United Work Logo  Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Logo
 

computerMülteciler Koordinasyon Merkezi
Mültecilerin nicelik ve nitelik bilgilerinin kayıt altına alınacağı bir veri tabanının oluşturulması, ihtiyaçlara yönelik başvurabilecekleri tematik masalar oluşturularak ihtiyaçlarının tanımlanması sorunların giderilmesi hususunda harekete geçilmesi ve yapılan yardımların sistemli olarak takip edilmesi; Entegrasyon sürecinde Suriyelilerin rehabilite edilmelerinin/travma ile başetme araçlarının geliştirilmesi ve Türk vatandaşlarımıza yönelik uyum/kabul ve farkındalık çalışmalarının yapılması için Mülteciler Koordinasyon Merkezi hayata geçirilmiştir.

Suriyeliler Sosyal Yardım Yazılımı (SUKOM)
Mültecilerin şahıs ve aile bilgilerinin kapsamlı olarak kayıt altına alınması, takip edilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve raporlanması için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verileri baz alınarak bir veri tabanı hazırlanmıştır. Bu veri tabanı Koordinasyon Merkezinde, Sosyal Yardım İşlerinde kullanılan bir yazılımdır. Bu yazılımla, mülteciler alanında faaliyet gösteren farklı kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların, sair kişilerin ve kuruluşların ortaklaşa üzerinde çalışabilecekleri ve birbirlerinden haberdar olabilecekleri bir yapıdadır. Bu vesileyle ailelere ihtiyaç bilgisi girilebilmekte (erzak, soba, vs. ), farklı alanlarda çalışan ( sağlık, eğitim, gıda vb.) derneklere iş atamaları yapılabilmekte, bütün yapılan bu işler, ihtiyaç ve teslimat bilgileri tek bir merkezden takip edilebilmekte ve yönetilebilmektedir. Yazılım Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi yazılımları ile de entegre olabilmektedir.

Mülteciler İçin Sağlık Merkezi
Mültecilerin sağlık alanında yaşadıkları sıkıntıları gidermek açısından mültecilere yönelik bir sağlık merkezi derneğimiz tarafından hayata geçirilmiştir. Sağlık merkezinde; Kadın, Çocuk, Dahiliye ve Kardiyoloji olmak üzere dört klinikte doktorlar hizmet vermektedir. Merkezde iki de hemşire görev almaktadır. Sağlık merkezinde hastalar için ilaç temini ve laboratuvar hizmetleri de sunulmaktadır. Ayrıca merkezde Kulak Burun Boğaz, Göz, Diş, Cildiye ve ortopedi branşlarında da hizmet verilmektedir.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Projesi
Okullaşma oranlarının artmasının önündeki engellerden biri olarak tanımladığımız dil/iletişim sorunu hemen her alanda temel bir sorundur. Ancak özel olarak çalışabilecek/çalışan grupların temel düzeyde bir dil eğitimi ile hem çalışma koşullarındaki verimliliğinin arttırılması hem de iletişim konusundaki bağımlılığı temel bir düzeyde ortadan kaldırılarak kişilerin kendi sorumluluklarını alma, kendi sorunlarını çözmeleri önemlidir. Özellikle hizmet sektörü içinde ciddi bir istihdam alanı mevcutken, dil bilinmemesi nedenli ile mülteciler bu alanlarda istihdam edilememektedirler. Öte yandan yetişkinlerin kenti kullanamaması sağlık hizmetlerine erişimden barınmaya kadar bir insanın hayatta kalabilmesi açısından oldukça önemli başlıklarda da bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Yine burada ortaya çıkan sorun dil sorunudur. Mülteciler hastanede, markette, sokakta iletişim kuramadıkları için adeta gölge insanlar gibi var olurken, kendilerini ifade etmekte zorlanmaktadırlar. Bu kapsamda Türkçe, Sınıf ve Yabancı Dil öğretmenlerine yönelik Marmara Üniversitesi işbirliğinde “Yabancılara Türkçe Öğretimi” ile ilgili 1 ay teorik 15 gün de uygulama eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimlerin sonucunda 21 öğretmen Sertifika 7 öğretmen ise katılımcı belgesi alarak yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yetkilendirilmişlerdir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi eğitim programına katılan hocalarımız ile birlikte mültecilere yönelik yapılacak Türkçe dil kursları organize edilmekte çocuklara ve yetişkinlere Türkçe kursun verilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Project Lift Projesi
Geçmişlerinde ciddi travmalar yaşamış olan mülteci çocukları kendilerini ifade etmek, iletişim kurmak ve hayat mücadeleleriyle başa çıkmak için şiddet dolu davranışlar sergilemeye yatkındırlar. Çoğu zaman ise kendilerini ifade etmekte zorlanan bu çocuklar, hissettiklerini acılarını içlerine atarak çocuk olduklarını unutabilirler. Travma ve şiddet döngüsünü kırabilmek için sağlıklı ve erken müdahalelere ihtiyaç vardır. Zamanında yapılacak müdahaleler, bu çocukların ileride suça ve şiddete meyil etme konusunda yüksek risk taşıyan sorunlu yetişkinler olma ihtimallerini azaltacaktır. Travmaya kısa sürede müdahale etmenin, ortaya çıkmaya başlayan şiddet içerikli veya suça yatkın davranışların kontrol altına alınmasına göre daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu amaç ile İstanbul Şehir Üniversitesi ve Sanat Psikoterapistleri Derneği işbirliğinde Sultanbeyli ilçesinde savaş psikolojisi altında travma etkileri saptanan toplam 160 Suriyeli çocuğa sanat terapistleri eşliğinde 3 atölye çalışmaları belli aralıklar ile düzenlenmiştir. Project Lift Projesinin 4. Atölye çalışmaları Kasım ayında planlanmaktadır. 2016 yılı itibariyle toplam 5 atölye çalışması gerçekleştirerek 300 Suriyeli çocuğa ulaşmak hedefindeyiz.

Mülteciler İçin Misafirhane
Mülteciler için hayata geçirilen “Sultanbeyli Mülteciler Koordinasyon Merkezin” de barınma problemleriyle ilgili mültecilerin talepleri alınmakta ve yaşadıkları şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca dernek vasıtasıyla misafirlerin yararlanabileceği 3 katlı 50 kişilik bir misafirhane mültecilere hizmet vermektedir. Misafirhanede eşlerini Suriye savaşında kaybetmiş 2 Suriyeli kadın çocuklarıyla birlikte misafirhanede kalmaktadır. Yine misafirhanenin diğer bölümlerinde 37 Suriyeli genç kalmaktadır.

Mülteciler İçin Kültürel Projeler
Mültecilerin sosyal hayata entegrasyonu ile ilgili proje çalışmaları çeşitli projelerle devaöm etmektedir. Bu kapsamda; 25 Suriyeli çocuğa Mutluluğun Adresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sponsorluğunda İstanbul Oyuncak Müzesi Ziyareti Gerçekleştirilmiş olup yine öğle yemekleri derneğin sponsorluğun da çocuklara ikram edilmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Sultanbeyli Kültür Merkezinde İlçe Müftülüğünün destekleriyle Suriyeli kadınlara yönelik bir program düzenlenmiştir. Enka Okulları işbirliğinde, Barış için Müzik Korosu’nun konserine 25 Suriyeli çocuk katılmıştır. Project Lift işbirliğinde 25 Suriyeli Çocuk Koç Müzesini ziyaret etmişlerdir. Kutlu doğum haftasında Suriyeli öğrencilerin hazırlamış olduğu Kutlu Doğum Haftası için Kültür Merkezinde bir program hazırlayarak katılımcılara sergilemişlerdir.

Kışın Mülteciler Üşümesin Projesi
Proje kapsamında Sultanbeyli ilçesinde ikamet eden Suriyeli mültecilere yönelik soba dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Saha ekibimizin alanda tespit ettiği ısınma araçları olmayan mültecilerin tamamına Derneğimiz soba dağıtımını gerçekleştirmiştir.