Zeytin Ağacım Yeşeriyor Projesi Devam Ediyor

Zeytin Ağacım Yeşeriyor Projesi kapsamında;Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesinde bir araya gelen yerel halktan ve mülteci çocuklar, birlikte ilk tohum dikimlerini gerçekleştirdi.

Doğa ve Uyum
Nezahat Gökyiğit Botanik bahçesinde, eğitmenler tarafından yürütülen Doğa Farkındalık Çalışması tanışma oyunları ile başladı. Birey ve grup iletişimini desteklemeyi hedefleyen doğa çalışması; çocukların sosyal becerilerinin ve arkadaşlık ilişkilerinin olumlu yönde gelişim kaydetmesine katkı sağladı.

Çocuklar Keşifte
İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarından biri de insanların topraktan uzaklaşmaları ve toprağa yabancı kalmalarıdır. Toprakla uğraşan çocuğun ise bedensel ve ruhsal gelişiminin yaşıtlarından daha hızlı olduğu söylenebilir. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesinde çocuklar; kumun yapısını ve tohum dikim bilgisine göre ilk sulamanın nasıl gerçekleşmesi gerektiğini deneyimleyerek öğrendi.

Doğa Farkındalık Çalışması, çocukların sosyal uyumlarını destekleme noktasında bir araç olarak kullanıldı. Yerel ve mülteci çocuklarla tanışma oyunları ile başlayan Doğa Farkındalık Çalışması; drama, bitki dikimi gibi faaliyetler eşliğinde çocukların yaratıcılığı, problem çözme becerisi, fiziksel aktivite, öz disiplin, stres ve kaygı, sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileri gibi etmenleri destekledi.

Dostumuz Botanik
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi; hayvanlara, çeşitli türden bitkilere ev sahipliği yapan bir doğa müzesidir. Bu müzede iki haftada bir gerçekleştirdiğimiz eğitimler ile yerel ve mülteci çocukların içinde bulunduğumuz çevreyi, canlıları korumaları yönünde farkındalık oluşturmaktayız.

Doğayı, hayvanları, insanları sev! Çünkü sevgi paylaştıkça, doğa korundukça güzel.

GIZ desteği ile yürütülen sosyal uyum çalışmaları farklı içerikler ile devam etmektedir.