Zeytin Ağacım Yeşeriyor Projesi Başlıyor!

Eylül ayı itibari ile Sultanbeyli’de farklı kültürel grupların bir araya geldiği, belirlenen bir ilkokuldan seçilecek 20 çocuk ve ebeveynleri ile Zeytin Ağacım Projesi başlayacaktır.

İyi Örnekler Onur Ödülüne Layık Görülmüştü
Sabancı Üniversitesi-İstanbul Politikalar Merkezi- Stiftung Mercator Girişimi, Öğretmen Ağı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ortaklığıyla gerçekleştirilen; İlkokullarda Mülteciler İçin Kapsayıcılık: Sanat, Kültür ve Sivil Toplum Kuruluşları İş birliğiyle Okullarda Sosyal Uyumu Artırmak başlıklı çalıştayda, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Günlük Ağacım Yeşeriyor projemiz İyi Uygulamalar Onur Ödülü ne layık görülmüştü. Yeni eğitim öğretim döneminde yürütmek üzere geliştirdiğimiz Zeytin Ağacım Yeşeriyor Projesi bu projenin devamı niteliğindedir.
Proje ilk projeden bağımsız olarak farklı katılımcılar ile yürütülecektir.

Doğa ve Botanik Birlikte Yaşamı Nasıl Destekleyecek?
Sultanbeyli’de Suriyeli ve yerel halktan çocukların birlikte eğitim gördüğü okullarda çocuklar ve aileleri arasında olası önyargı ve ayrımcı tutumların önüne geçmek amacıyla geliştirilen proje; sosyal gelişim, sanat ve spor olmak üzere dört ana başlık altında toplanan eğitimler, hedef grubun aralarındaki sosyokültürel paylaşımlarının artmasına yardımcı olmayı, savaş mağduru çocukların yaşadıkları zorlukları atlatmaları sürecinde destek olmayı, sosyal hayata katılmalarına katkı sağlamayı ve ailelerinin de paylaşım ortamlarını arttırarak kültürlerarası iletişimin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Projede gerçekleştirilecek eğitimlerin temel amacı sosyal uyumu ve birlikte yaşamı desteklemek iken eğitim içeriklerinin temasını doğa ve botanikoluşturacaktır.
Zeytin Ağacım Yeşeriyor Projesi, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olup doğa ve botanik, sosyal temasın sağlanmasında önemli birer araç niteliği taşıyacaktır.

Ebeveynlere de Etki Etmeyi Amaçlıyoruz
Birbirinden oldukça farklı yaşam deneyimleri olan çocukların aslında birçok ortak kültürel, sosyal ve coğrafik değerlerinin olduğuna dair farkındalık yaratmak amacıyla doğanın, oyunların, sanatın ve sporun birleştirici gücünden yararlanacağız. Projenin yetişkinler kısmındaki olumlu etkileşimi ise; öğrenciler üzerinde oluşacak olumlu iklim vasıtası ile dolaylı yoldan sağlanacaktır. Çocuklar güz ve bahar dönemini kapsayan okul döneminde 2 haftada bir araya gelirlerken, ebeveynlerin buluşması; çocukların da dahil olacağı çalışmanın başlangıç, orta ve kapanış zaman dilimlerinde gerçekleşecektir. Bu üç buluşmada eş zamanlı olarak ebeveyn-çocuk ilişkisini de olumlu yönde destekleyecek içerikler yürütülecektir.

Proje için iş birliği yapılacak okul ise Sultanbeyli Zübeyde Hanım İlkokulu olarak belirlenmiştir.

GIZ tarafından desteklenen projemizin ilerleyen dönemde farklı okullar ile de geliştirilmesi ise uygulamayı bir model olarak sunmak ve yaygınlaşmasını desteklemek açısından önemlidir.