Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG)

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG)

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG)
2018 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), Suriye krizinden ciddi boyutlarda etkilenen iki ülke olan Türkiye ve Lübnan’da yerel yönetimlerin göç karşısında rezilyansını barışçılık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda güçlendirmek üzere kapasitelerini artırmaya katkı sağlıyor. Bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlıyor. Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nin (SKL) uluslararası projeler kuruluşu SKL International tarafından ve Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla yürütülüyor.

Rezilyans Lat. ‘resilire’ 1. Dayanıklılık (çabuk iyileşme ya da çabuk toparlanma gücü), bir varlık veya sistemin herhangi bir karışıklık veya bozulma sonrasında şeklini (formunu) ve konumunu geri kazanabilme. 2. Sarsıcı etkiyi karşılama yeteneği. 3. Hayatı normale çevirme yeteneği.