YAKALAMA BİRİMİ

YAKALAMA BİRİMİ

Çocuklar ve Gençler için Eğitim Faaliyetleri

Çocuk ve Gençlik Merkezi, 2017 yılında mülteci ve sığınmacı çocukların yeni yaşam koşullarına adapte olmalarını kolaylaştırmak amacıyla, eğitim alanında, koruma, kurtarma, iyileştirme ve gelişim alanlarını destekleyici çalışmalar yapmak için kurulmuştur.

Bu kapsamdaki çalışmalar ile 4-18 yaş arasındaki mülteci ve sığınmacı çocukları, en iyi ve uzun süreli koruma yöntemi olan eğitim süreci içerisinde tutarak Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) AÖL (Açık Öğretim Lisesi), HEP (Hızlandırılmış Eğitim Programı) kademeleri öğrencilerine, çeşitli nedenlerle eğitim alanının dışında kalmış çocuklara, akademik, psikolojik ve sosyokültürel alanlarda destekleyici hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca Türk öğrencileri de hizmet grubuna dâhil ederek sosyal uyum süreçleri kolaylaştırılır.

Giriş Kat: Kayıt masası, 150 kişi kapasiteli konferans salonu, Okul öncesi derslikleri, Kapalı oyun alanı

1.KAT: Derslikler, Oyun Bahçesi, Kantin

2.KAT: Kütüphane, Sanat atölyesi, Derslikler, İdari ofisler ve Öğretmenler odası

3.KAT: Kodlama ve Spor Atölyeleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, Derslikler

Yakalama birimi çalışma yöntemi mentörlük faaliyetleri;

Öğrencilerin proje, performans ve rutin ödevlerine yardımcı olma

Okulda işlendiği halde tam anlaşılamamış konuların tekrarını sağlama

Öğrencilere dönem içerisindeki sınavlar hazırlanmalarına yardımcı olmak

Öğrenciyi bir üst eğitim kademesine hazırlama

Verimli ve programlı ders çalışma alışkanlığı kazandırma

Akademik desteği günlük hayatta kullanabileceği ortamlar oluşturulduğu atölyelerde verme

Sosyal uyum faaliyetleri ile dışlanmayı ortadan kaldırarak öğrenciler arasında aidiyet duygusunun geliştirilmesini sağlama

Atölye Alanları:

Okula giden/ Okul dışı kalmış mülteci ve sığınmacı öğrencilere Türkçe okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri kazandırmak ve Türkçe bilen öğrencilere üst düzey Türkçe desteği sunmak. Dil sorunu yaşayan çocukların sınıf ortamına uyumlarını kolaylaştıracak dil öğretimi vermek.

Arapça eğitimiyle, ana dilini bilmeyen/unutma eşiğinde olan öğrencilere ana dilini öğretmek/ hatırlatmak.

Okula giden/ okul dışı kalmış mülteci ve sığınmacı öğrencilere temel matematik ve analitik düşünme becerileri kazandırmak

Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamak. Deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme alışkanlığı kazandırmak.

Çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve dil gelişimleri ile kendilerini ifade edebilecekleri, ilişki kurabilecekleri güvenli bir ortam oluşturarak onların duygusal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Sultanbeyli ilçesinde 20 Türk 20 Suriyeli öğrenciden oluşan tiyatro grubu ve müzik korosu oluşturulmuştur.

Öğrencilere Resim, Kil, Ebru vb. aktiviteler düzenleyerek onlara sanat zevki aşılamak. Yetenekli öğrencilere ekstra kurslar vererek sanat alanında gelişimlerine destek olunmaktadır.

Çocuklara temel kodlama eğitimi ile algoritma kurma mantığını uygulamalı olarak deneme ve yaratıcılığını teknoloji kullanarak ifade etme becerisi kazandırılır.

(Bilgisayarlar,3D yazıcı, Projeksiyon, eğitici robot, Breadboard, LED, elektrik devresi parçaları)

Ders ortamının dışında öğrencilerin bedensel ve sosyal yönlerini geliştirici aktiviteler yapmak.( Masa tenisi, Langırt, Satranç, Boardgames)

ETKİNLİKLERİMİZ

Yakalama Birimi Tarafından Düzenlenen Etkinlikler…

2017-2019 YILI İSTATİSTİKLERİ

2017-2019 Çocuk ve Gençlik Merkezi yararlanıcıları ve yaş aralığı (Eylül 2017’den Aralık 2019’a kadar)
0
Toplam Yararlanıcı Sayısı​

Cinsiyet Dağılımı:

ERKEK

935

52.4%

KADIN

846

47.6%

Yaş Aralıkları:

0-5 Yaş

18.6%
0

6-9 Yaş

35.3%
0

10-12 Yaş

32.1%
0

13-15 Yaş

8.3%
0

15+

5.7%
0

YAKALAMA BİRİMİ EKİBİ

Ümran Kaya Toplu
Fen Bilgisi Öğretmeni

Kocaeli Üniversitesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Mezunu

Kübra Tosunoğlu
Türkçe Öğretmeni

Kırklareli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu

İskender Osmanoğlu
Türkçe Öğretmeni

Bartın Üniversitesi
Türkçe Öğretmenliği Lisans Mezunu

Khawle Bilal
Arapça Öğretmeni

Alfurat Üniversitesi
Arap Dili ve edebiyatı Lisans Mezunu

Rafel Demaşki
Bilgisayar Öğretmeni

Şam Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği ve Otomasyon Lisans Mezunu

Muhammet Polat
Beden Eğitimi Öğretmeni

Atatürk Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunu