Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardım (YŞEY) Programı

2003 yılından bu yana sadece Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının yararlanabildiği Şartlı Eğitim Yardım (ŞEY) Programı, 2017 Mayıs ayı itibarıyla geçici barınma merkezleri dışında kalan tüm yabancı çocukları kapsayacak şekilde genişletildi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardım (YŞEY) Programı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Kızılay Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanmaktadır.

YŞEY Programın Amacı Nedir?
Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programının amacı okula devamı destekleyerek, okulu bırakma oranlarını düşürmek, öğrenim hayatını sürdüren sığınmacı çocuk sayısını artırmaktır. Program ayrıca diğerlerine göre daha yüksek dezavantajı bulunan çocukların okula erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik destek sağlanması ve gerekli durumlarda çocuk koruma hizmetlerinden faydalanabilmelerine yönelik önemli bir bileşeni de içeriyor.

*Ocak 2024 itibarıyla

  • En Az 1 kez destek alan çocuk sayısı: 585 bin 885 (275 bin 179 hane)
  • Programdan destek alan kız çocuk oranı: %50
  • Programdan destek alan erkek çocuk oranı: %50

YŞEY Programının Bütçesini Kim Karşılıyor?
YŞEY Programı Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO), Norveç Hükümeti ve ABD Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından fonlanmakta olup Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı ve UNICEF tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır.

Program Kriterleri

  • 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip olmak
  • Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet etmek
  • Hanede sosyal güvencesi olan bir bireyin olmaması

YŞEY Programı Destek Miktarı
Program kapsamında iki aylık periyodlarda yapılan ödemeler okula düzenli devam etme şartına bağlıdır. Okula devam edilen aya dair ödemenin hak edilebilmesi için o ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapılmaması (%80 veya daha yüksek bir devamlılık oranı sağlanması) gerekmektedir. Okula 1 ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmış öğrencilerin YŞEY desteği kesilir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere oranla daha fazla destek almaktadır.

Program kapsamında;

  • Anaokulundan 8. sınıfa kadar Erkek Öğrencilere aylık 90 Lira
  • Anaokulundan 8. sınıfa kadar Kız Öğrencilere aylık 100 Lira
  • 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan Erkek Öğrencilere aylık 130 Lira
  • 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan Kız Öğrencilere aylık 150 Lira