TOPLUM TEMELLİ KORUMA BİRİMİ

Bireysel kapasiteyi güçlendirmeyi ve katılımcı koruma faaliyetlerini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz…

Toplum Temelli Koruma Nedir?

Toplum temelli koruma, dernek çatısı altında yürütülen tüm faaliyet alanları için bireysel kapasiteyi, temsiliyeti, hakları ve insanlık onurunu temel alarak farklı topluluklarla işbirliği içerisinde olma anlamını taşımaktadır. Farklı kitlelerin dayanıklılıkları, yeterlilik alanları ve kaynakları tespit edilerek tüm bunların onların kapasitelerini geliştirmek üzere kullanılması sürecidir.

Bu temelde toplulukların mevcut kapasitesini güçlendirmek ve gönüllü katılımı teşvik etmek üzere iki yönlü iletişimi geliştirecek faaliyetler yürütülmektedir. Geliştirilmiş olan topluluk ağları, mülteciler arası destek grupları, komisyonları ve mültecilerin önderlik ettiği topluluk katılımını esas alan aktiviteler toplulukların korunup desteklenmesine ve ev sahibi toplumla sosyal uyumun güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.

TEMEL PRENSİPLERİMİZ

Neden Hak ve Toplum Temelli Yaklaşım?

Bireylerin ve toplulukların kapasitelerini ve özerkliğini desteklemek ve güçlendirmek,

Haklara saygıyı ve kurumsal yapı içerisinde hesap verebilirliği teşvik etmek,

Yaş, cinsiyet ve çeşitlilik odaklı yaklaşımların yaygınlaştırılmasını desteklemek,

Kurumun kapasite ve verimliliğini artırmak,

Sürdürülebilir çözüm ve yöntemler geliştirmek için hak ve toplum temelli yaklaşımın savunucusuyuz.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Dayanışma Grupları:

Mülteciler Meclisi: Mültecilerin ulusal ve uluslararası gündemdeki olaylar karşısında duygu ve düşüncelerini ifade edebildikleri, yaşadıkları sorunları tespit edip çözüm önerisi geliştirebildikleri, Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin faaliyetlerini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik öneri ve görüşlerde bulunabildikleri, doğru bilginin kendi kanalları vasıtası ile yaygınlaştırılmasını destekleyen, bilgi ve beceri sahibi oldukları alanları belirleyerek çalışma alanlarına bu bilgi birikimini aktarmalarını teşvik eden ve tüm bunların sürdürülebilirliğini amaçlayan bir oluşumdur.

Çocuk Meclisi: 12-16 yaş arasındaki mülteci çocukların bireysel yaşantılarına ve toplumsal unsurlara daha eleştirel bir perspektiften bakmalarını desteklemek, öz güvenlerini ve kendini ifade etme becerilerini arttırmak, çocukların hakları, ihtiyaçları ve sorumluluklarına dair talep ve farkındalıklarını artırarak ifade özgürlüklerini desteklemek amacıyla kurulmuş bir yapıdır.

Katılımcıların talepleri doğrultusunda oluşturulan dayanışma grupları belirlenen temalar özelinde kişilerin karşılaştıkları zorluklara yönelik birlikte çözümler üretmelerini, sorunların çözümlenmesinde birim çalışanlarına alternatif kaynaklar sunabilmeyi, engellenen hakları ve bunlara erişim mekanizmaları üzerine birlikte düşünebilmeyi amaçlamaktadır. Bireyi güçlendirirken topluluğu da belirlenen odak kişiler aracılığıyla desteklemeyi amaçlayan dayanışma grupları her yıl ihtiyaç odağında çeşitlenmektedir.

Temel koruma alanlarında mültecilerin haklara erişim yolları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve edindikleri bilgi ve tecrübeleri kendi kanalları vasıtasıyla yaygınlaştırmalarını destekleyen bilgilendirme oturumlarını ve mültecilik, göç, insani yardım ve insan hakları alanında önemli kabul edilen günlerde katılımcılarla birlikte yürütülen sosyal uyum odaklı farkındalık çalışmalarını kapsamaktadır.

Toplum odaklı koruma çalışmaları kapsamında yürütülen ihtiyaç analizi çalışmaları, odak grup görüşmeleri ve paydaş buluşmalarını kapsamaktadır.

RAPORLAR

2021 YILI İSTATİSTİKLERİ

0
Seans Sayısı
0
Katılımcı Sayısı
0
Farklı Katılımcı Sayısı

Cinsiyet Dağılımı:

ERKEK

261

38.8%

KADIN

412

61.2%

Yaş Dağılımı:

0-17: 259
38.2%
18-59: 409
60.3%
60+: 10
1.5%

Uyruk Dağılımı:

Suriye: 429
63.7%
Türkiye: 216
32.1%
Diğer: 28
4.2%