TOPLUM TEMELLİ KORUMA BİRİMİ

Bireysel kapasiteyi geliştirerek kişilerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için birbirlerine yardım faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz…

Toplum Temelli Koruma Nedir?

Toplum temelli koruma, dernek çatısı altında yürütülen tüm faaliyet alanları için bireysel kapasiteyi, temsiliyeti, hakları ve insanlık onurunu temel alarak farklı topluluklarla işbirliği içerisinde olma anlamını taşımaktadır. Farklı kitlelerin dayanıklılıkları, yeterlilik alanları ve kaynakları tespit edilerek tüm bunların onların kapasitelerini geliştirmek üzere kullanılması sürecidir.

Bu temelde toplulukların mevcut kapasitesini güçlendirmek ve gönüllü katılımı teşvik etmek üzere iki yönlü iletişimi geliştirecek faaliyetler yürütülmektedir. Geliştirilmiş olan topluluk ağları, mülteciler arası destek grupları, komisyonları ve mültecilerin önderlik ettiği topluluk katılımını esas alan aktiviteler toplulukların korunup desteklenmesine ve ev sahibi toplumla sosyal uyumun güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.

TEMEL PRENSİPLERİMİZ

Neden Hak ve Toplum Temelli Yaklaşım?

Bireylerin ve toplulukların kapasitelerini ve özerkliğini desteklemek ve güçlendirmek,

Haklara saygıyı ve kurumsal yapı içerisinde hesap verebilirliği teşvik etmek,

Yaş, cinsiyet ve çeşitlilik odaklı yaklaşımların yaygınlaştırılmasını desteklemek,

Kurumun kapasite ve verimliliğini artırmak,

Sürdürülebilir çözüm ve yöntemler geliştirmek için hak ve toplum temelli yaklaşımın savunucusuyuz.

NELER YAPIYORUZ?

RAPORLAR