Suriyeliler Hakkında Bilginizi Test Edin

Suriyeliler Hakkında Bilginizi Test Edin
Yanlış bir bilgiyi paylaşmanız birçok insanı olduğu gibi sizi de zor durumda bırakabilir. Kaynağı belli olmayan içeriklere karşı her zaman şüpheci yaklaşmak doğru olacaktır. Aşağıda Suriyelilerle ilgili sıkça paylaşılan bilgiler yer almakta. Bakalım siz hangilerini ne kadar doğru biliyorsunuz:

1-Suriyeliler İstediği Üniversiteye Sınavsız Girebilir

Correct! Wrong!

Üniversite konusunda Suriyeli öğrenciler için hiçbir ayrımcılık yapılmamaktadır. ABD vatandaşı olan bir öğrenci Türkiye’de hangi haklara sahipse, Suriyeli bir öğrenci de aynı haklara sahiptir. 160’dan fazla ülkeden 105 bin öğrenci ağırlayan Türkiye, yıllardır okumak isteyen tüm dünya öğrencilerine kapılarını açmaktadır. Türkiye’de üniversiteye gitmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler “Türkiye Bursları”, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı veya yatay geçiş şartlarını sağlamadan üniversiteye giremezler. Bu konuda Suriyeli öğrencileri kapsayan ayrı bir düzenleme yoktur.

2-Toki Evleri Suriyeliler için Ücretsizdir

Correct! Wrong!

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) ev sahibi olmak için başvuru yapabilmenin ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Başvuru şartları TOKİ’nin internet sitesinde ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar TOKİ’den ev satın almak için başvuru yapamazlar. TOKİ yabancılara ev satışı yapmamaktadır. TOKİ, Ahıska Türklerine bile Erzincan’da bedeli karşılığında ev satışı gerçekleştirmiştir. TOKİ’nin bedelsiz olarak ev satışı söz konusu değildir.

3-Suriyeliler Devletten Maaş Alıyor

Correct! Wrong!

Üzerinde Avrupa Birliği logosu bulunan projelerin finansmanı, Avrupa Birliği Üye ülkeleri tarafından karşılanmaktadır. Belirli şartları sağlayan Suriyelilere KIZILAYKART aracılığı ile nakit yardımı yapılmaktadır. Banka kartı özelliğine sahip olan KIZILAYKART ile suriyeliler pos cihazlarını kullanarak harcama yapabilmektedirler. Suriyeliler Türk Hükumetinden maaş almamaktadır.

4-Suriyeliler Araçları için Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödüyor

Correct! Wrong!

Trafiğe kayıtlı olan tüm motorlu kara taşıtları Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) tabidir. Herkes gibi Suriyeliler de sahip oldukları araçları için MTV ödemekle, sigorta ve fenni muayene gibi işlemleri yaptırmakla yükümlüdürler. Suriyelilerin araçları için vergi ödememesi, sigorta yaptırmaması veya araç muayenesine gitmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vergiden muaf olan araçlar MTV kanununda belirtilmiştir. Bu araçlar il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, elçilik ve konsolosluk memurlarına ait taşıtlar, sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar, hurda halinde olan araçlar ile müflis bankaların iflas idarelerine ait taşıtlardır. Bu kapsamın dışında kalan araç sahipleri vergi ödemekle mükelleftir.

5-Suriyeli Öğrencilere 1200 Lira Burs Veriliyor

Correct! Wrong!

Suriyeli üniversite öğrencilerinin 1200 lira burs aldığı iddiası doğru fakat 1200 liranın tamamının devlet tarafından karşılandığı ve devletin Türk vatandaşı öğrencilerden daha çok bir miktarı Suriyeli öğrencilere verdiği iddiası yanlış. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yapılan açıklamada, Suriyelilere verilen 1200 liralık bursun finansal kaynağının %85’i Avrupa Birliği tarafından, geriye kalan %15’lik kısım ise ulusal kaynaklardan karşılanmakta olduğu belirtilmiştir. Yani 1200 liralık bursun 1.020 lirası AB’den 180 lirası ise devletin kendi kaynaklarından karşılanmaktadır. 2016-2017 yılında bu burslardan 1.425 Suriyeli öğrenci yararlanmıştır. Program kapsamında toplam 5 bin öğrenci burs olanaklarından faydalanmaktadır.

6-Suriyeliler Memur Olarak İşe Alınacak

Correct! Wrong!

657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48. Maddesinde açıkça belirtildiği gibi devlet memuru olmanın ilk şartı Türk Vatandaşı olmaktır. Buna göre yabancıların devlet memuru olma gibi bir hakları yoktur. İhtiyaç olması durumunda üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere belirli kurumlara yabancı uyruklu çalışan alınabilir. Fakat bu kişilerin çalışma statüsü “devlet memuru” olarak değil “sözleşmeli personel” olarak geçmektedir.

7-Suriyeliler Seçimlerde Oy Kullanabilir

Correct! Wrong!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67. maddesinde açıkça belirtildiği gibi onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların seçimlerde oy kullanma hakkı yoktur. Ancak Türk vatandaşlığı almış olan Suriyeliler vatandaşlığa geçtikten 1 yıl sonra oy kullanma hakkına sahip olur.

Suriyeliler Hastanelerde Öncelikli Hasta Olarak Tedavi Görüyor

Correct! Wrong!

Hastane poliklinik hizmetlerinde öncelik sırası Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile belirlenmiştir. Bu genelgeye göre Suriyelilerin hastane sırasında yasal bir önceliği bulunmamaktadır.

9-Suriyeliler Suya, Elektriğe ve Doğalgaza Para Ödemiyor

Correct! Wrong!

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün Suriyeli bir aboneye ait bedelsiz su faturası paylaşılmış ve bu fatura üzerinden Suriyelilerin fatura ödemediği iddia edilmişti. Paylaşılan faturanın alt kısmında yer alan uyarıda “Kullanım miktarı düşük olduğundan dolayı su kullanımının faturalandırılmadığı” yazmakta. Fakat bu kısım bilinçli olarak gizlenmiş ve Suriyelilerin faturalarının hep sıfır lira geldiği iddia edilmişti. KOSKİ’den yapılan açıklamada bu durumun sadece Suriyelilere özel bir durum olmadığı, tüm aboneler için geçerli olduğu, su kullanımı belirli bir sınırın altında olması durumunda fatura sıfır lira olarak geldiği belirtilmiştir.

10-Suriyeliler 5 Yıl Sonra Türk Vatandaşı Olma Hakkı Kazanacak

Correct! Wrong!

5901 nolu Türk Vatandaşlık Kanununda, Türk Vatandaşlığının nasıl kazanıldığı ile ilgili şartlar açıkça belirtilmiştir. Türkiye’de bulunan Suriyeliler “Geçici Koruma” statüsüne sahiptir. Geçici koruma kapsamında olan kişiler ister 5 yıl Türkiye’de kalsınlar ister daha fazla Türkiye’de kalsınlar bu yolla Türk Vatandaşı olamazlar. Geçici koruma altındakilerin evlilik yoluyla da Türk vatandaşı olma hakları yoktur. Geçici koruma altında olan Suriyelilerin Türk Vatandaşı olabilmesi için tek yok İstisnai Vatandaşlıktır.

Suriyeliler Hakkında Bilginizi Test Edin
Suriyeliler Hakkında Bilginiz Yetersiz
Hiçbir doğru yanıt veremediniz. İnternette karşılaştığınız ve duyduğunuz her şeye inanıyor ve yanlış bilginin yayılmasına neden oluyor gibi görünüyorsunuz. Yanlış bilginin paylaşılması birçok insanı olduğu gibi sizi de zor durumda bırakabilir.
Suriyeliler Hakkında Daha Fazla Bilgiye İhtiyacınız Var
Ne yazık ki testin yarısını yanlış cevapladınız. İnternette karşılaştığınız içeriklerin doğruluğunu teyit etmeye özen gösteriniz.
Suriyeliler Hakkındaki Bilgileriniz İyi Görünüyor
Tebrikler! İnternette karşılaştığınız içeriklerin doğruluğunu teyit etmeye özen gösterin ve kendinizi her zaman yenileyin.

Share your Results: