Suriyeli Sanatçılar Buluşması

Göç, Anadolu toprakları içerisinde sürekli var olmuş ve sanat faaliyetlerinde de sürekli işlenebilmiş bir temadır.

Göç Sanatı Besleyen Bir Temadır
Sanat, toplumsal yaşantıda var olan olgulardan beslenen, toplumun yapısal değişimleri ile sürekli dinamizmini koruyan bir zenginlik olarak bizleri hem ruhsal hem de kültürel açıdan besler. Toplumumuzun genel yapısını düşündüğümüzde Anadolu toprakları içerisinde göç olgusu sanatsal alanın aslında yabancı olmadığı ve sürekli yeni hareketlenmelerle güncelliğini koruyan ve kendini geliştirerek sürekli besleyen bir tema olarak sanat içerisinde varlığını sürdürmektedir.

Sanat Toplumun Birleştirici Gücüdür
Mülteciler Derneği sosyal uyum birimi olarak birey ve grupların toplumda yer edinebilme şartlarını geliştirme yönünde yürüttüğümüz faaliyetlerde farklı topluluklarla bir araya gelerek sosyal uyum süreçlerini değerlendirdiğimiz buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kez Suriye Güzel Sanatlar Derneği temsilcilerinin de yer aldığı buluşmamızda Suriyeli sanatçılarla bir araya gelerek sosyal uyum sürecinde sanat ve sanatçının rolünü tartıştık. Birçok zenginliği ile sanatsal alanda işlenen temaları çeşitlendirmeye katkı sunan Suriyeli Sanatçılar, sanatı birleştirici bir güç olarak gördüklerini ve toplum içerisinde bu algıyı yaygınlaştırma yönünde faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. Yeni bir buluşmada Türk sanatçılarla da bir araya gelerek merak edilenler üzerine konuşmak ve toplumsal yaşam içerisinde sanatı daha görünür kılma yönünde fikirler geliştirmek üzere ayrıldığımız Suriyeli Sanatçılar Buluşması sosyal uyum için besleyici bir temel oldu.

GIZ iş birliğinde yürüttüğümüz sosyal uyum faaliyetlerinde farklı grup ve topluluklarla buluşmalarımız devam edecektir çünkü biliyoruz ki toplum içerisinde var olan farklı topluluklar bir arada fikirler ürettikçe hem kendi varlığını sürdürmeye hem de toplumu zenginleştirmeye, geliştirmeye devam edecektir.