Mülteciler Derneği
Mülteciler Derneği Zemin
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Arapça
İngilizce
Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı  Sultanbeyli Belediyesi Logo  Alman İşbirliği Giz Gmbh Logo  Welthungerhilfe Logo   Sequa Logo   BPRM Logo   Relief Logo   UNHCR Logo   United Work Logo  Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Logo
 

mülteci kadınUN Women’ın (BM Kadın Birimi) yayınladığı ‘Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi’ raporuna göre Suriyeli kadınların karşılaştıkları en önemli sorunların barınma olanaklarına erişim, dil engeli ve istihdama katılım olduğu ortaya çıktı. İzlanda Hükümeti tarafından finanse edilen araştırmanın alan çalışmaları Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) tarafından bulguların analizi için ise Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sema Buz ve Dr. Burcu Hatipoğlu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Yardımcı Doç. Dr. Besim Can Zırh’dan oluşan bir araştırma ekibinin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Hizmetlere Erişimi
Türkiye’de geçici koruma statüsünde olan 3,5 milyon Suriyelinin yaklaşık yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Mülteci kadın ve kız çocuklarının kamu hizmetleri, barınma ve istihdama erişim alanlarında yaşadıkları sorunların belirlemesi yaşanılan deneyimler, karşılaşılan güçlükler ve onların nasıl aşıldığı raporun başlıca çalışma alanlarıdır. Yedi farklı şehirde toplamda 1.291 Suriyeli kadın ve kız çocuğu ile yapılan, yapılandırılmış ve derinlemesine görüşmelere dayalı bu analiz, katılımcıların başta sağlık olmak üzere hizmetlere erişimden memnun olduklarını ancak kendilerine sağlanabilecek desteklerin bütünü konusunda bilgi eksikliği yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır.

Suriyeli kadınların %70’i Türkçe Konuşamıyor
Dil engeli diğer hak ve hizmetlere erişimde en önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki Suriyeliler devlet desteği ile ücretsiz sağlanan Türkçe kurslarına kaydolma hakkına sahiplerdir ancak bu çalışmada Suriyeli kadınların %70’inin hiç Türkçe bilmediği ortaya çıkmıştır. Toplanan verilere göre kadınların yalnızca %15’i gelir getiren işlerde çalışmaktalar. Görüşülen kadınlardan dul olanların neredeyse yarısının, boşanmış kadınların %36’sının ve bekar/ evlenmemiş kadınların %32’sinin aylık yaklaşık 160$’ın (700 TL) altında bir gelir ile yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bu kadınlar Türkiye’deki yoksulluk ve açlık sınırlarının (sırasıyla 4.979 TL ve 1.518 TL) çok altında ve asgari ücretin (1.600 TL) yarısından azı kadar gelir sahibidirler. Yoksulluk Suriyeli kadınların savunmasız koşullarını önemli seviyede ciddileştirmektedir

Ayrımcı Tavır Önyargı ve Dil ve/veya Kültürel Engeller Hizmete Erişimi Engelliyor
Türkiye’deki Suriyeli kadınlar en çok sağlık hizmetlerine erişim konusunda memnuniyet içindelerdir. Kadınların %86’sı yaşadıkları şehirlerde ücretsiz sağlık hizmetlerine erişebildiklerini ifade etmiştir. Diğer %14’lük kısım ise ayrımcı tavır, ön yargı ve dil ve/veya kültürel engellerle karşılaştıklarını ve bu durumun hizmet kalitesini düşürdüğü ya da onları hizmetten yoksun bıraktığını belirtmiştir.

Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.

 
 
 
golge