SULTANBEYLİ SOSYAL MARKET

Sosyal Market, Mülteciler Derneği tarafından kurulan, bağışlanmış gıda, giysi, temizlik ve hijyen ürünlerini toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan bir sivil toplum örgütlenmesidir.

Mülteciler Derneği’nin, gıda bankası ile alakalı kanun ve yönetmeliklere uygun hazırlanan bir yönetmelik ve işleyiş şeması bulunmaktadır. Sistem uzman bir ekip tarafından hazırlanan hassasiyet kriterlerine dayanmaktadır. Başvuru sahiplerinin durumları daha önceden belirlenmiş yazılı bir takım hassasiyet kriterleri ile değerlendirilir.

Sosyal market sistemi ile Mülteciler Derneği, klasik yardımlardan farklı olarak 5 ana hedef belirlemiştir.

  • İhtiyaca Göre Temin
  • Bağımlılık İlişkisini Azaltmak ve İnsan Onuruna Yaraşır Yardım
  • Gönüllüğü Arttırmak ve İhtiyaç Sahibi ile İlişki Kurmak
  • Gıda İsrafı ve Gıda Güvenliği
  • BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlamak

Uygun başvuru sahiplerine, limitleri hassasiyet kriterleri ile belirlenmiş, sosyal market kartları tanımlanır. Bu sistemde her ihtiyaç sahibine bir kart tanımlanarak, ihtiyaç sahibinin, ihtiyaç duyduğu temel gereksinimlerini karşılaması sağlanmak istenmektedir. Klasik ayni yardım modelinden farklı olarak, ihtiyaç sahiplerinin yoksunluğunu çektikleri şeyleri, hayat tarzlarına uygun bir şekilde edinebilmelerini amaçlamaktadır.