SUKOM 2019 Ocak Ayı İstatistikleri

SUKOM Yazılımı Mülteciler Derneği Online Veri Tabanı
SUKOM, WEB tabanlı çalışan bir veri tabanıdır. SUKOM kayıtları, Mülteciler Derneğinin 2014 yılından beri Sultanbeyli’de yaptığı saha çalışmaları ve derneğe farklı il ile ilçelerden aldığı başvurular sonucunda ulaşarak kayıt altına aldığı Mülteci aile sayısı 4.768 olup aile üyelerini içeren kişi sayısı ise 23.815 kişidir. Dolayısıyla bir aile ortalama 5.01 kişiden oluşmaktadır.

Aşağıda yer alan istatistikler SUKOM 2019 Ocak ayı verilerine dayanılarak hazırlanmıştır.

1-SUKOM’a Kayıtlı Aile ve Kişi Sayısı
SUKOM 2019 Ocak ayı istatistiklerine göre sistemde kayıtlı mülteci aile sayısı 4 bin 442 olup aile üyelerini içeren kişi sayısı ise 22 bin 270 kişidir. Dolayısıyla bir aile ortalama 5.01 kişiden oluşmaktadır.

2-SUKOM’a Kayıtlı Suriyeli Aile ve Kişi Sayısı
İkamet yeri fark etmeksizin tüm mültecilerin kayıtlarının alındığı ve başvuru doğrultusunda takibinin gerçekleştirildiği SUKOM sisteminde kayıt sayısı en fazla olan uyruk Suriyeli kişilerden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda “Suriye” uyrukluların aile ve kişi kayıt sayıları yer almaktadır.

3-Cinsiyet Dağılımı
SUKOM Kayıtlı Mültecilerin cinsiyetlerine göre dağılımı. Grafiğe göre erkek sayısı kadın sayısından bin 183 kişi fazla. Kasım ayında bu fark bin 130 kişiydi.

4-Uyruk Dağılımı
Uyruk bilgisi dağılımına göre SUKOM’a kayıtlı en yüksek orana sahip uyruk Suriye’den göç eden kişilerden oluşmaktadır.

5-Yaş Aralığı Dağılımı
SUKOM Kayıtlı Mültecilerin yaş aralığına göre dağılımı.

6-Şehirlere Göre Dağılımlar
SUKOM’da kayıtlı 22 bin 270 kişiden 22 bin 185’i İstanbul, 51’i Kocaeli, 11’i Sakarya ve 23’ü diğer illerde ikamet kaydına sahiptir. Aile olarak dağılımlar aşağıdaki gibidir:

7-İstanbul İlçe İkametine Göre Dağılım
Kayıtlı ailelerin İstanbul’da ikamet ettikleri ilçe bilgisine göre grafiği.

8-Sultanbeyli Mahalle Dağılımı
SUKOM’da yer alan aile kayıtlarına göre Sultanbeyli’de ikamet edenlerin mahalle dağılımı aşağıda yer almaktadır. Mehmet Akif mahallesi en yoğun ikametin bulunduğu mahalledir.

8-Eğitim Durumlarına Göre

(Veriler 3 aylık periyotlarla güncellenmektedir. Son Güncelleme 31 Ocak 2019)