SUKOM 2018 Kasım Ayı İstatistikleri

SUKOM Yazılımı Mülteciler Derneği Online Veri Tabanı İstatistikleri Kasım 2018
SUKOM, Türkiye’ye gelen mültecilerin kayıt sorununu çözmek, takiplerini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını tek bir merkezden sağlamak amacıyla Mülteciler Derneği tarafından geliştirilen bir yazılımdır. SUKOM, WEB tabanlı çalışan bir veri tabanıdır.

Aşağıda yer alan istatistikler SUKOM 2018 Kasım ayı verilerine dayanılarak hazırlanmıştır.

1-SUKOM’a Kayıtlı Aile ve Kişi Sayısı
SUKOM 2018 Ekim ayı istatistiklerine göre sistemde kayıtlı mülteci aile sayısı 4 bin 442 olup aile üyelerini içeren kişi sayısı ise 22 bin 270 kişidir. Dolayısıyla bir aile ortalama 5.01 kişiden oluşmaktadır.

2-SUKOM’a Kayıtlı Suriyeli Aile ve Kişi Sayısı
İkamet yeri fark etmeksizin tüm mültecilerin kayıtlarının alındığı ve başvuru doğrultusunda takibinin gerçekleştirildiği SUKOM sisteminde kayıt sayısı en fazla olan uyruk Suriyeli kişilerden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda “Suriye” uyrukluların aile ve kişi kayıt sayıları yer almaktadır.

3-Cinsiyet Dağılımı
SUKOM Kayıtlı Mültecilerin cinsiyetlerine göre dağılımı. Grafiğe göre erkek sayısı kadın sayısından bin 130 kişi fazla.

4-Uyruk Dağılımı
Uyruk bilgisi dağılımına göre SUKOM’a kayıtlı en yüksek orana sahip uyruk Suriye’den göç eden kişilerden oluşmaktadır.

5-Yaş Aralığı Dağılımı
SUKOM Kayıtlı Mültecilerin yaş aralığına göre dağılımı.

İkamete Göre Dağılımlar
SUKOM’da kayıtlı 22 bin 270 kişiden 22 bin 185’i İstanbul, 51’i Kocaeli, 11’i Sakarya ve 23’ü diğer illerde ikamet kaydına sahiptir.

6-İstanbul İlçe İkametine Göre Dağılım
Kayıtlı ailelerin İstanbul’da ikamet ettikleri ilçe bilgisine göre grafiği.

7-Sultanbeyli Mahalle Dağılımı
SUKOM’da yer alan aile kayıtlarına göre Sultanbeyli’de ikamet edenlerin mahalle dağılımı aşağıda yer almaktadır. Mehmet Akif mahallesi en yoğun ikametin bulunduğu mahalledir.

(Veriler 3 aylık periyotlarla güncellenmektedir. Son Güncelleme 5 Kasım 2018)