Sosyal Uyum Etkinlikleri

Çocuklar

Sosyal Uyum Etkinlikleri
İki toplumu bir araya getiren temalar üzerinden yapılandırılmış faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler ile yerel halk ve mülteciler arasında var olan ve olası önyargıların kırılmasına, doğru bilinen yanlışların düzeltilmesine olanak tanınmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen sosyal uyum etkinlikleri aşağıdaki gibidir;

  • Farkındalık Çalışmaları
  • Kültür Sanat Faaliyetleri
  • Atölye Çalışmaları
  • Spor Faaliyetleri
  • Buluşmalar
  • Geziler
  • Fikir Kulübü
  • Özel Gün Etkinlikleri

Farkındalık Çalışmaları:
Türkiyeli ve mülteci bireylerin birlikte katılımına özen göstermek koşuluyla, farklı hassasiyet noktalarına dikkat çekmek ve bu farkındalıkları katılımcılara kazandırmak amacıyla
gerçekleştirilen etkinliklerdir.

Kültür Sanat Faaliyetleri:
Yerel halk ile mültecilerin beraber katılımını sağlamak koşuluyla, katılımcıları kültür sanat alanının farklı dalları ile tanıştırmak ve potansiyel ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlayıcı etkinlikler oluşturmaktır.

Atölye Çalışmaları:
Farklı yaş grupları için farklı konularda tasarlanmış, tek seferlik ya da uzun süreli çalışmalar bütünüdür. Atölye mekânı Mülteciler Toplum Merkezi, Çocuk Dostu Alan, Mülteciler Eğitim Merkezi ya da bir dış mekanda kurgulanabilmektedir.

Seramik Atölyesi

Spor Faaliyetleri:
Yoğunlukla çocuk grupları için olmak üzere planlanan spor faaliyetlerinin temel amacı çocukların bedensel aktiviteler vasıtası ile kaynaşmalarını kolaylaştırmaktır. Ayrıca spor faaliyetleri farklı grupların iş birliği içerisinde hareket etmelerini geliştirici etkiye sahiptir.

Buluşmalar:
Yerel halk ve mültecileri ortak mekanlarda buluşturarak sosyal teması arttıracak faaliyetlerin bütünü bu başlık altında değerlendirilmektedir. Bu tür çalışmalarda paylaşım imkanını arttıracak ortamın önceden yapılandırılmış olması önem arz etmektedir.

Geziler:
Dezavantajlı gruplar ile İstanbul’un farklı mekânlarını görmek ve ziyaret etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerdir. Çocuklar ve yetişkinler için gerçekleştirilen bu etkinliklerde ana amaç mekânsal hareketliliği sağlamaktır.

Vialand Gezisi Sosyal Uyum

Fikir Kulübü:
Fikir Kulübü ile düzenli olarak alanında uzman kişilerin katılımı ile göç ve sosyal uyumu yönelik bir bakış geliştirmeye katkı sağlayan, sosyal uyum içerikli oturumların yapıldığı konferanslar düzenlenmek amaçlanmıştır. Yereldeki katılımcıların fikri etkinliklere ilgisinin çok fazla olmaması dolayısıyla bu faaliyetler düzenli şekilde devam edememektedir.

Özel Gün Etkinlikleri:
Ulusal ve uluslararası olarak kabul görmüş olan özel günlerin kutlanmasıyla hem yerel halk ve mülteciler arasında etkileşimi sağlamak hem de özel günlerin anlam ve önemi ile ilgili farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Özel Gün Etkinlikleri