Sınır Dışı Etme Kararı ve Başvurulabilecek Yollar

Sınır dışı etme kararı, kanunda sayılı sebeplerin bulunması halinde Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya re’sen valiliklerce alınır. Hakkınızda sınır dışı etme kararı verilirse bu karar gerekçeleriyle birlikte size veya yasal temsilcinize ya da avukatınıza tebliğ edilir. Bir avukat tarafından temsil edilmiyorsanız siz veya yasal temsilcisiniz, kararın sonucu, karara itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilirsiniz. Siz veya yasal temsilciniz ya da avukatınız, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde idare mahkemesine başvurabilirsiniz.

Mahkemeye başvurduğunuzu, sınır dışı etme kararını veren makama da bildirmeniz gerekir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Sizin rızanız saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde ve yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı kararı icra edilmez. Hakkınızda sınır dışı kararı verildiğinde yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilemezsiniz.

Uygulamada en çok yaşanan sorunlardan biri de sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerinde tutulanlara “Gönüllü Geri Dönüş Formu” imzalatılmasıdır. Bu belge, halihazırda devam eden dava sonuçlanmadan ve hakkınızda verilen sınır dışı kararı kesinleşmeden sizin kendi rızanızla ülkenize geri gönderilmenize neden olur.

Dolayısıyla geri gönderme merkezinde tutulurken imzalamak üzere size bir belge verildiğinde bu belgenin içeriğini iyice anlamanız gerekir. Size imzalatılmak istenen belge anlayabileceğiniz bir dilde değilse bu konuda çeviri desteği istemenizde fayda vardır. Ayrıca, İdare Mahkemesi tarafından sınır dışı kararına itirazın reddedilmesi halinde Anayasa Mahkemesi’ne de başvuru hakkınız bulunmaktadır.

İdari Gözetim ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar
Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan Kanunda belirtilenler, sınır dışı etme işlemi gerçekleşene kadar geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulurlar.

  • Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar
  • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
  • Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
  • Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
  • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır.

Hakkınızda idari gözetim kararı alındıysa, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülürsünüz. Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir. Hakkınızda verilen idari gözetim kararının devam ettirilmesinde bir zorunluluk olup olmadığı, idari gözetim kararı veren ilin valiliği tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilecektir. Yapılan bu değerlendirmelerin sonuçlarının da gerekçeleriyle birlikte anlayacağınız bir dilde tarafınıza tebliğ edilmesi gerekir. Bu tebliğ, size ya da yasal temsilcilinize veya avukatınıza yapılabilir. İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine başvurabilirsiniz ancak başvuru idari gözetimi durdurmamaktadır. Sulh ceza hakiminin kararı kesindir. İdari gözetim devam ettiği sürece, idari gözetimdeki yabancı yahut yasal temsilcisi veya avukatı tekrar sulh ceza hakimliğine başvurabilir.

Haklarınız:
Her ne sebeple idari gözetim altına alınmış olursanız olun Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelerle koruma altın alınmış temel haklardan ve usuli güvencelerden yararlanabilirsiniz.

1.Bilgilendirilme Hakkı
Hangi gerekçeyle idari gözetim altına alındığınız hususunda, anlayabileceğiniz dilde bilgilendirilme hakkınız bulunmaktadır. İdari gözetim ve sınır dışı kararının sonuçları, idari gözetimin ne kadar sürebileceği ve nasıl itiraz edilebileceği hususunda bilgilendirilme hakkınız vardır.

2.Avukata Erişim Hakkı
İdari gözetim altına alınanlar, bir avukata derhal ulaşma hakkına sahiptirler ve bu haktan derhal haberdar edilmelidirler. Maddi imkanınızın bulunmaması halinde bulunduğunuz ildeki Baronun Adli Yardım Servisinden adli yardım talebinde bulunabilirsiniz.

3.Doktora Erişim Hakkı
İdari gözetim altına alındığınız anda kendi seçtiğiniz veya başka bir doktora ivedilikle erişim hakkınız vardır. Ayrıca idari gözetim süresince acil ve temel sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkınız bulunmaktadır.

4.Aile Fertlerini ya da Başka Kişileri İdari Gözetimden Haberdar Etme Hakkı
Bir aile ferdinizi, bir arkadaşınızı ya da başka bir kişiyi idari gözetim kararı ve tutulduğunuz yerden ve her tür nakilden haberdar etme hakkınız vardır.

5.Ziyaretçi Kabul Edebilme Hakkı
İdari gözetim altında olan kişilerin yakınlarına erişebilme ve ziyaretçi kabul edebilme hakları vardır. Ancak yakınlarınızın ya da ziyaretçilerinizin sizinle görüşebilmeleri için, kendilerinden aranızdaki akrabalık ya da yakınlık bağını ispatlayan bir kimlik belgesi göstermeleri talep edilebilir.

6.Mahkemeye Başvurma Hakkı
İdari gözetim ve sınır dışı kararına karşı mahkemeye başvurabilme hakkınız vardır.

7.Tazminat Hakkı
İdari gözetim kararı neticesinde bir mağduriyet yaşamanız halinde tazminat hakkınız bulunmaktadır.

Temel hak ve özgürlüklerinize erişimde yaşadığınız her türlü sıkıntı ve sorularınız için Çağrı Merkezimizi arayarak destek isteyebilirsiniz.