SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULARSIKÇA SORULAN SORULAR

 • Mülteci veya Sığınmacı Kime Denir?
  Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanamayan yararlanmak istemeyen yabancıya veya vatansız kişiye mülteci denir. Mültecilik hukuki bir statüdür.
 • Şartlı Mülteci Kime Denir?
  Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Türkiye’deki Suriyeliler şartlı mülteci statüsündedir.
 • Şartlı Mültecinin ülkede kalmasına ne kadar izin verilir?
  Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.
 • Göçmen Kime Denir?
  Göçmen; hem maddi ve sosyal durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecekten beklentilerini arttırmak için başka bir ülkeye veya bölgeye göç eden kişi ve aile fertlerine göçmen denir.
 • Vatansız kime denir?
  Vatansız kişi; kendi yasalarının işleyişi içinde hiçbir devlet tarafından vatandaş olarak sayılmayan bir kişi anlamına gelir.
 • İltica/Sığınma başvurusu hangi makamlara ve ne şekilde gerçekleştirilmektedir?
  Türkiye’ye yasal veya yasa dışı yollardan giriş yapanlar, kayıt için bulundukları illerdeki Göç idaresine gitmeleri gerekmektedir. İltica veya Sığınma talepleri bizzat başvuru biçiminde olur. Bir başkası adına bu talep yapılamaz.
 • Uluslararası koruma statüsündeki ihtiyaç sahibi kişilere yardım ediliyor mu?
  Uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden ihtiyaç sahibi olanların, sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri sağlanmaktadır.
 • Uluslararası koruma statü sahibi kişilerin eğitim hakkı var mıdır?
  Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahipleri ve aile üyeleri, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki eğitim hizmetlerinden statülerini gösterir belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Bunlardan Türkiye’de ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi hakkı elde edenler, statülerini gösteren belgeleriyle ayrıca öğrenci ikamet izni almadan öğrenim görebileceklerdir.
 • Uluslararası koruma statüsü kazanmış kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi?
  Uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden, herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar, Genel Sağlık Sigortasından (GSS) faydalanabilirler. Genel Sağlık Sigortasından uluslararası koruma başvuru tarihinden itibaren faydalanabilir.
 • Uluslararası koruma statüsü verilen kişiler çalışma izni alabilir mi?
  Şartlı mülteciler, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir. Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir.
 • Mülteci statüsü sahibi ikametini bildirmek zorunda mıdır?
  Mülteci statüsü sahipleri, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini en geç yirmi iş günü içinde valiliğe bildirmekle yükümlüdür.
 • Refakatsiz Mülteci Çocuklara Nasıl İşlem Yapılmaktadır?
  Yapılacak işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esastır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilebilir. On altı yaşını doldurmuş olanlar, kabul ve barınma merkezlerinde de barındırılabilir. Kardeşlerin bir arada bulundurulmasına özen gösterilir. Zorunlu olmadığı sürece konaklama yerlerinde değişiklik yapılmaz.
 • Yabancılar Sınır Kapılarından Hangi Belgelerle Giriş-Çıkış Yapabilir?
  Yabancılar; sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeyle, belge kontrolünden geçtikten sonra giriş-çıkış işlemi yapabilir. Ancak vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanların girişlerine izin verilmez.
 • Türkiye’ye girebilmek için vize zorunlu mudur?
  Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancıların vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan amaçlarına uygun vize alarak gelmeleri gerekmektedir.
 • Türkiye’ye gelecek yabancı vize başvurusunu nereye yapar?
  Vize başvuruları yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluğa yapılır.
 • Vize veya Vize muafiyet süreleri dolanların Türkiye’den ayrılmadan vizelerini uzatmaları mümkün mü?
  Yabancılar, Türkiye’de doksan günden fazla kalabilmek için valiliklere durumlarına uygun bir ikamet izni başvurusu yapabilirler.
 • Vize ile kalışlarda “Yüz seksen günde doksan gün” kuralının istisnaları nelerdir?
  “Yüz seksen günde doksan gün” hükmünün uygulanması, vize uygulamasına tabi yabancılar için geçerli olduğundan, aşağıda belirtilen yabancılar bu uygulamanın kapsamı dışındadırlar:

  1- Geçerli ikamet ya da çalışma izni bulunanlar
  2- İzin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlar (mavi kart sahibi kişiler)
  3- Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (bu kişiler durumlarını gösteren belge taşırlar)
  4- “Vatansız kişi kimlik belgesi” sahipleri
  5- “Uluslararası koruma başvuru kayıt belgesi, sahibi veya kimlik belgesi” olanlar

 • Süresi dolan ikamet izinlerini uzatmak mümkün müdür?
  Evet. İkamet izninin süresini uzatacak yabancılar başvurularını, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce Göç İdaresinin internet sitesinden veya valiliklerden yaparlar. İkamet izinlerinin uzatılmasında her seferinde yeni ikamet izni belgesi düzenlenmektedir.
 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi olan kişi hangi haklardan faydalanır?
  İkamet izni çeşitlerinden birini almaksızın başvuru sahibine Türkiye’de kalış hakkı ve kendisine tanınan eğitim, sağlık ve sosyal yardım gibi hizmetlere erişimi sağlar.
 • Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi kimlere verilir?
  Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere bu belge verilir.
 • Uluslararası koruma başvuru sahibi belirlenen ile kaç gün içinde gitmelidir?
  On beş gün içinde belirlenen ile gitmelidir.