Sequa

Sequa logoSequa toplum yararına çalışan bir geliştirme organizasyonudur. Türk-Alman İş birliğinde Mesleki Beceri Geliştirme (TAMEB) Projesi Sultanbeyli Mülteciler Derneğinde Alman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sağlanan fon ile, Alman Kalkınma Kuruluşu sequa gGmbH üzerinden desteklenmektedir. Bu proje dezavantajlı Türklere, mültecilere ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara Türkçe dil eğitimleri, sosyal uyum modülleri ve mesleki beceri kazandırma kurslarıyla (VESBE) kendilerine bir gelecek oluşturmalarına imkan vermektedir.

Proje 16-36 yaş arasındaki Suriyeli ve Türk vatandaşlarına açıktır. Meslek kursu öncesi verilen Türkçe kursu ile Suriyelilerin A2 seviyesinde Türkçe öğrenmeleri hedeflenmektedir. Türk vatandaşlarının ve Suriyelilerin, her bir proje ilinde ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda eğitimlere katılması, girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi ve sonrasında işe yerleşmelerinin veya gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarının teşvik edilmesini sağlayan faaliyetler bütünüdür. Projenin hedefi, Türk vatandaşlarına ve Suriyeli katılımcılara istihdam yoluyla veya girişimsel faaliyetlerden gelir sağlamalarını desteklemek için mesleki beceriler kazandırmaktır.

Web: Sequa