Prof. Dr. Ayhan Kaya Fikir Kulübünün Konuğu Oldu

Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz sosyal uyum ve göç konuşmaları devam ediyor. Daha önce Prof. Dr. Ferhat Kentel, Prof. Dr. Murat Erdoğan ve Av. Abdülhalim Yılmaz ile gerçekleştirdiğimiz bu konuşmalara bir yenisini 24 Eylül Perşembe günü ekledik. 4. oturumumuzda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayhan Kaya “Toplumsal Katılım ve Uyum Süreçlerinde Hoşgörüden Saygıya” adlı konuşmasıyla bizlerle birlikteydi.

“Toplumsal Katılım ve Uyum Süreçlerinde Hoşgörüden Saygıya”
İçinde bulunduğumuz coğrafyanın göç deneyimlerine değinerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın vurguladığı ana temalardan biri göçe yabancı olmayışımız ve buna alışkın bir toplum olduğumuz gerçeğiydi. Ayhan Kaya konuşmasında 2011’de başlayan göç krizinden sonra kavram haritamıza giren ve daha sık karşılaşır olduğumuz “hoşgörü”, “tolerans” ve “misafir” gibi kavramları hem etimolojik olarak sorguladı hem de çağrıştırdığı anlamların dışında bu kavramların alt metninde var olan anlamlar üzerinde durdu. Hak temelli yaklaşım ve hepimizin bu tanımlanan haklarla birbirimizi kabul etmemiz gerektiği gerçeği konuşmasının en temel yapı taşlarından birini oluşturdu. Toplumların farklılıkları içinde barındırmak açısından sahip olduğu farklı özelliklerin ve göç ile ilgili politikalarının akademik tasnifi de konuşmasının en ilgi çekici yanlarından biriydi.

Prof. Dr. Ayhan Kaya Kimdir?
Bilim Akademisi üyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya 1968 yılında doğdu. 2011 yılı itibarı ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Jean Monnet Profesörü olarak ödüllendirilmiştir. Diasporalar, kimlik, uluslararası göç, etnisite, milliyetçilik, çok kültürcülük, yurttaşlık, ulus aşırı alan ve sürdürülebilir kalkınma araştırmalarını sürdürdüğü konular arasında yer almaktadır.