Başarı Hikayesi: Kadınlar Meclisi Erken Yaşta Evlilik Afişi

Kadınlar Meclisi olarak Nisan ayı içerisinde ele aldığımız konulardan bir tanesi de “kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi” sorunu oldu. Kadınlar meclisi olarak bu problemin nedenleri ve buna yönelik neler yapılabileceği tartışıldı. Bu konuda farkındalık yaratabilmek için meclis olarak neler yapabileceğimiz de konuşuldu. Konuyla ilgili farkındalık yaratacak bir broşürün hazırlanması ve dağıtılması fikri ön plana çıktı. Katılımcılarımızdan biri olan Marah Alshikh bu konuda broşürü tasarlamak konusunda gönüllü oldu ve yaptığı çalışma meclisteki diğer katılımcıların da onayını aldı.