POT-A LIVINGLAB Projesi

POT-A logo

POT-A LIVINGLAB Projesi
Mülteciler Derneği; TÜBİTAK tarafından desteklenen Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü ile “Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşaası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi” başlıklı proje kapsamında bir LivingLab uygulamasına ev sahipliği yapmaktadır. LivingLab uygulaması derneğimiz bünyesinde tahsis edilen bir alanda düzenli aralıklarla faaliyetler gerçekleştirmektedir.

LivingLab POT-A (Pot of Acculturation) projesi kültürel iletişim noktası olarak; ev sahibi ve göçmen topluluklar arasındaki karşılıklı deneyimleri paylaştıkları bir alandır. POT-A; hem ekonomik faaliyetler hem de kültürel açıdan çeşitlilik sunan Hatay, İzmir, İstanbul (Sultanbeyli) gibi deneyimli göçmen kentlerinde yığılan zorunlu göçmenlerin mekâna eklenme ve adaptasyon süreçlerinin ekonomik ve kültürel faaliyetler üzerinden çözümlenmesi, kentlerin kapsayıcı biçimde kapasitesinin artırılması ve araştırma bulgularına dayanan yerel düzeyde toplumsal ve kentsel uyum sürecinin yönetimine dönük politika ve uygulama modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Web: POT-A