PDR Birimi Yaz Dönemi Değerlendirme Raporu Yayınlandı

Mülteciler Derneği Psikolojik Destek ve Rehberlik faaliyeti kapsamında yaz dönemi boyunca danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilen çalışmalara dair raporumuz yayınlandı. PDR birimi tarafından karşılaşılan sorunlara, hassasiyet durumlarına, çocukların ihtiyaçlarına yönelik bir Psikososyal Destek Programı uygulandı. Bu program ile çocukların kendilerini daha iyi tanımalarını, akranları ile olumlu etkileşim kurmalarını, yaşam becerilerini geliştirmelerini, içinde bulundukları sosyal gruplara aidiyet kazanmalarını ve akademik gelişimlerini desteklemek amaçlandı. Çalışmalar kapsamında 1.131 farklı öğrenci, veli ve idare ile toplam 2.153 görüşme gerçekleştirildi.

Raporu indirmek için