Okul Temelli Sosyal Uyum Projesi Leylaklar Ülkesinde Başlıyor

Ekim ayı itibari ile Sultanbeyli’deki 6 farklı okulda başlatılacak olan proje ile çok kültürlülük odağında ilişkileri güçlenmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Çok Kültürlü Eğitim Odağında Sosyal Uyum
Bireylerin farklılıklar konusunda erken yaşta eğitilmesi, onların gelecekte toplumsal uyumun önemli aktörleri olmaları açısından yararlıdır. Son yıllara bakıldığında; toplumsal kalkınma, yaşanan yoğun göç hareketleri ve ülkelerarası geliştirilen iş birlikleri gibi olgular ile çok kültürlülük kavramının gündemimizde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Sıklıkla duymuş olduğumuz kültürel çeşitlilik, farklılıkların zenginliği ve birlikte yaşam kültürü gibi olgular da aslında çok kültürlü eğitimin kaçınılmazlığına bir vurgu olarak değerlendirilebilir.

Okul Çalışmalarında Sosyal Uyuma Dair
Çok kültürlü eğitim; okullarda çoğulculuğa ve eşitliğe odaklanan, insan hakları perspektifinde ilerleyen, eğitimde fırsat eşitliğini savunan, farklı gruplar arası diyalog geliştirmeyi amaçlayan ve iş birliği sürecini aktif kılan bir çalışma disiplini olarak ifade edilebilir. Sosyal uyum çalışmalarında çok kültürlü eğitim modelinin önemi ise; nihai hedefi yerel halk ve mülteci toplulukların temel insan hakları perspektifinde, sosyo-kültürel yönlerinin güçlendirilmesiyle ön yargılardan arınarak uyum içerisinde yaşamalarını sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak olan faaliyet alanının, toplumun kutuplaşmasını önlemede etkin rolü bulunmaktadır. Çok kültürlü eğitim modeli ise özellikle okul çalışmalarında bu hedefi gerçekleştirmekte etkin bir rol üstlenir.

Leylaklar Ülkesinde Neler Var?
Sosyal uyum faaliyetleri içerisindeki Leylaklar Ülkesinde isimli projede çok kültürlü eğitim prensibi ile yer verdiğimiz 10 haftalık atölye çalışmaları ve 2 dış etkinlik ile çocukların erken yaşlarda birlikte yaşam, çok kültürlü toplum, farklılıklara saygı ve empati geliştirme gibi olguları doğru çerçevede yeniden inşa etmesine yönelik içerikler oluşturulmuştur.
Belirtilen konular da dikkate alınarak oturumlarda bireylerin birbiri ile kaynaşmasını destekleyecek oyunlar dışında toplumsal yaşamda kurallar, farklı bakış açılarını analiz etme, kültürel kalıplar, farklılıkların zenginliği, empati geliştirme, göç olgusunu tanımlama, olumlu etkileşim ve sürdürülebilir ilişkinin kaynaklarını oluşturma yönünde atölyeler şekillendirilmiş ve 2 dış etkinlik ile katılımcıların işlenen temalarda birlikte zaman geçirmeleri desteklenmiştir.

Kişinin Bireysel Gelişimi, Toplumsal Gelişimin İnşasındaki Kiremitlerdir
Yürütülecek çalışmanın özgüven, aidiyet duygusu, akran ilişkileri, iletişim becerileri, çatışma çözümü, iş birliği gibi psiko-sosyal yönden de sunduğu katkılarla çocukların çok yönlü gelişimine destek olması planlanmıştır. Çünkü biliyoruz ki kişinin bireysel gelişimi toplumsal gelişimin kiremitlerini oluşturur.

GIZ iş birliği ile yürütmekte olduğumuz sosyal uyum çalışmalarımız yeni içeriklerle devam edecektir.