Çocuklar Çizdi: Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İsteriz?

Mülteciler Eğitim Merkezinde yapılan resim dersinde çocuklarla birlikte “Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İstersin?” isimli bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklara nasıl bir dünyada yaşamak istedikleri soruldu ve olumlu imgeler üzerinden çocukların hayal güçlerini kullanmaları istendi. Hayal ettikleri olumlu imge ve duyguları büyük kağıtlara yapıp pozitif şekilde düşünmeleri sağlanmaya çalışıldı ve bunun somutlaştırılmasına yönelik destek olundu.

Çocukların Arasındaki Paylaşım Arttı
Çocuklar iki gruba ayrılarak her grup ortak bir kağıt kullandı, ortaya iki farklı resim çıkartıldı. Ortaya çıkan resimlerde çocukların bir ev içerisinde olmak istemesinden ötürü ev çizdikleri ve birlikte yaşam üzerine kurdukları bir hayalden de çocuk resimleri çizdikleri gözlemlendi. Aynı zamanda bu etkinlikte çocukların birlikte resim çizmeleri, aralarındaki paylaşımı arttırdı.

Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İsteriz?