Mülteciler Derneği
Mülteciler Derneği Zemin
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Arapça
İngilizce
Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı  Sultanbeyli Belediyesi Logo  Alman İşbirliği Giz Gmbh Logo  BPRM Logo   Relief Logo   UNHCR Logo   United Work Logo  Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Logo
 

MÜLTECİLİK VE SIĞINMACILIKMültecilik Nedir?
Mülteci ilkesi dışında bulunan; ırk, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti, ya da siyasi girişim sebebiyle zulüm görmekten haklı nedenlerle korku duyan, ve ülkesinin korumasından yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen, ya da zulüm korkusu nedeniyle ülkesine dönmek istemeyen kişidir. Bu tanım Mültecilerin Durumuna İlişkin 1951 tarihli Sözleşme’de yer almaktadr. Sözleşme’de, “mülteci” terimine uluslararası düzeyde kabul edilmiş genel bir tanım getirilmektedir.

 
 
 
gölge