Mülteciler Derneği İkinci Olağan Kongresi

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Olağan Genel kurulu 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 19:00’da dernek merkezinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 25 Nisan 2018 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın aşağıda yazılı gündem ile toplanacaktır.

Toplantıda hazır bulunmanızı rica ederiz.

Adres: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı, No: 306 Sultanbeyli-İstanbul

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama,
2-Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçilmesi
3-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
4-Mali Rapor Okunması ve Müzakeresi
5-Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun İbrası
6-Yeni Dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
7-Yönetim ve Denetim Kurulları Asıl ve Yedek Üyelerin Seçimi
8-Dilek ve Temenniler
9-Kapanış