Mülteciler Derneği Güvenli Annelik Eğitim Semineri Yapıldı

Mülteciler Derneği bünyesinde, Üreme Sağlığı ve Hakları seminerleri kapsamında güvenli annelik semineri gerçekleştirildi. Seminere öncelik olarak gebe kadınlar davet edildi. Bu seminerde, ilk olarak güvenli annelik kavramı üzerinde duruldu ve gebeliğe hazırlık süreci önemli ayrıntılar verilerek anlatıldı. Gebeliğe hazırlık süreci içerisinde gebelikte kadın bedeninde yaşanan değişikliklerden, kişisel bakımın ve çeşitli egzersizlerin nasıl yapılması gerektiğinden, riskli gebelik durumlarından ve alınması gereken önlemlerden bahsedildi.

Eğitim Seminerleri Devam Edecek
İkinci olarak, gebe sağlığı çerçevesinde, yaşanan psikolojik değişimler, ilaç kullanımı, sağlık kontrolleri ve yaşanabilecek tehlike anlarında ne yapılması gerektiğine dair bilgiler verildi. Aynı zamanda, doğum sürecine ilişkin olarak, doğum türleri, loğusalık, loğusa bakımı, loğusalıkta sağlık kontrolleri, bebeğin emzirilmesi, sağlığı ve aşı takvimi gibi konuların aktarımı yapıldı. Seminerde, katılımcı kadınlar yaşadıkları deneyimleri paylaştı ve sorulan sorular yanıtlandı. Katılımcı kadınlara seminer sonunda kişisel bakım ve temizlik ürünleri içeren hijyen kitleri dağıtıldı. TAP Vakfı ve UNHCR’ın desteği ile gerçekleştirilen bu eğitimler devam edecek.