ÇOGEM ANAOKULU

Çogem anaokulu Şubat 2018 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Anaokulunda sosyal uyumu sağlamakla birlikte okul öncesi eğitim alma imkânı olmayan çocukların okula hazırlanma süreçlerini yönetmek, onları bilişsel, duygusal, sosyal, öz bakım, dil gibi bütün gelişim alanlarında desteklemek ve eğitim kademesine dâhil etmektir.

TEMEL İLKELERİMİZ

Anaokulu Temel İlkelerimiz ve Değerlerimiz

Bütün çocukları ayrımcılık gözetmeden, eşit davranmak...

Çocuklara güler yüzle ve sevgiyle yaklaşmak,

Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.

Her fırsattan faydalanarak çocukların manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesini yardımcı olmak,

Çocukların sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, saygılı, nazik ve düzenli olmalarını sağlamak,

Çocuğun benlik kavramını geliştirmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığını kazanmasına ve özdenetimini sağlamasına imkân tanımak.

Çocukların sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılmasını sağlamak,

Güvenlik tedbirlerini elden bırakmamak,

Çocukların gelişimlerine uygun plan-program yapmak,

Onları okul ve sınıf ortamına alıştırmak,

Yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak etkin öğrenme ortamı oluşturmak,

Arapça öğrenmelerini sağlayarak ana kültürlerinden uzaklaşmamalarına destek vermek,

Ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğa ulaşıp en azından okul nedir kavramını çocuklara öğretmek.

NELER YAPIYORUZ?

Anaokulunda çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal, psiko motor gelişim alanlarını destekleyici etkinlikler yapılıyor. Milli Eğitim müfredatına göre yapılan derslere ek olarak Türkçe telaffuz ve Arapça dersleri de yapılmaktadır. Sınıf içinde yapılan etkinliklerin yanında sınıf dışı etkinlikler, farkındalık etkinlikleri, gözlemler, sosyal etkinlikler de yapılmaktadır. 5 istasyondan oluşan programda gruplar her ders saatinde farklı istasyonu kullanmaktadırlar.

İstasyonlarımız:

Bütün bunları yaparken velileri de eğitime dâhil edip hem sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak hem de Türk ve Suriyeli velilerin kaynaşmasına katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca her çocuğun velisiyle bireysel görüşmeler yaparak olası problem durumlarında iş birliği halinde çalışmalar yapılmaktadır.

Çocukların psikolojik yönden gelişmelerine katkı sağlamak için PDR birimiyle beraber yine bireysel ve gruplar halinde çalışmalar da yapılmaktadır.

GALERİ