MÜLTECİLER MECLİSİ

Farklı milletlerden mültecilerin katılımı ile oluş­turulması hedeflenen Mülteciler Meclisinin temel amacı; mülteci­lerin ulusal ve uluslararası gündemdeki olaylar karşısında duygu ve düşüncelerini ifade ede­bilecekleri, yaşadıkları sorunların tespit edilip çözüm önerisi geliştirebilecekleri, Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Der­neği’nin faaliyetlerini ve hizmet kalitesini arttır­maya yönelik öneri ve görüşlerde bulunabile­cekleri oturumlar düzenlemek, doğru bilginin kendi kanalları vasıtası ile yaygınlaştırılmasını desteklemek, bilgi ve beceri sahibi oldukları alanları belirleyerek çalışma alanlarına bu bilgi birikimini aktarmalarını sağlayabilmek ve tüm bunların sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Mülteciler Meclisi Neden Önemlidir?

Mültecilerin, mülteci toplumlar için gönüllülük esasına dayalı bir şekilde çalışma yürütmesine olanak sağlayan Mülteciler Meclisi, Mülteciler Derneği faaliyetlerini geliştirmek noktasında iyi bir yönetişim örneğine zemin hazırlamaktadır.

Zorunlu sebepler nedeniyle ülkesinden göç etmek durumunda kalmış, ülkesi ile olan toplumsal bağlarının ağır travmalarla zedelendiği mülteci bireylerin kişisel problemlerini bir kenara bırakarak kendi toplumlarını temsilen bir araya gelip istişarelerde bulunmaları, yaşanan sorunları tespit etmeleri ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmeleri, içerisinde bulundukları toplum ile sosyal uyumlarının sağlanması ve kendilerinin bu sürecin bir parçası olması noktasında çok önemlidir.

GALERİ