MÜLTECİLER MECLİSİ

MÜLTECİLER MECLİSİ

Sorunlara karşı çözüm önerilerini konuşuyoruz

Farklı milletlerden mültecilerin katılımı ile oluş­turulması hedeflenen Mülteciler Meclisinin temel amacı; mülteci­lerin ulusal ve uluslararası gündemdeki olaylar karşısında duygu ve düşüncelerini ifade ede­bilecekleri, yaşadıkları sorunların tespit edilip çözüm önerisi geliştirebilecekleri, Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Der­neği’nin faaliyetlerini ve hizmet kalitesini arttır­maya yönelik öneri ve görüşlerde bulunabile­cekleri oturumlar düzenlemek, doğru bilginin kendi kanalları vasıtası ile yaygınlaştırılmasını desteklemek, bilgi ve beceri sahibi oldukları alanları belirleyerek çalışma alanlarına bu bilgi birikimini aktarmalarını sağlayabilmek ve tüm bunların sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Mülteciler Meclisi Neden Önemlidir?

Mültecilerin, mülteci toplumlar için gönüllülük esasına dayalı bir şekilde çalışma yürütmesine olanak sağlayan Mülteciler Meclisi, Mülteciler Derneği faaliyetlerini geliştirmek noktasında iyi bir yönetişim örneğine zemin hazırlamaktadır.

Zorunlu sebepler nedeniyle ülkesinden göç etmek durumunda kalmış, ülkesi ile olan toplumsal bağlarının ağır travmalarla zedelendiği mülteci bireylerin kişisel problemlerini bir kenara bırakarak kendi toplumlarını temsilen bir araya gelip istişarelerde bulunmaları, yaşanan sorunları tespit etmeleri ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmeleri, içerisinde bulundukları toplum ile sosyal uyumlarının sağlanması ve kendilerinin bu sürecin bir parçası olması noktasında çok önemlidir.

GALERİ

2020 YILI İSTATİSTİKLERİ

Mülteciler Meclisi tarafından 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin veriler:

0
Meclis Faaliyetlerine Katılan Kişi Sayısı
0
Meclis Faaliyet Sayısı

Cinsiyet Dağılımı:

ERKEK

323

63%

KADIN

189

37%

Yaş Aralıkları:

18-49

75%
0

50+

25%
0

Uyruk:

Suriye

92%
0

Diğer

8%
0

MÜLTECİLER MECLİSİ KOORDİNASYON EKİBİ

Ezgi Kaplan
Sosyal Uyum Sorumlusu

İstanbul Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Mezunu
İstanbul Üniversitesi
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Programı Yüksek Lisans Mezunu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kentsel Planlama Yüksek Lisans Mezunu

Yaprak Koçak
Sosyal Uyum Personeli

Kapadokya Üniversitesi
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Ön Lisans Mezunu

Burcu Özlem Dağ
Psikolojik Danışman

Boğaziçi Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Mezunu

Yahya Osman
Tercüman

Şam Üniversitesi
Coğrafya Lisans Mezunu