Masal Atölyesi: Kutup Ayılarından Masallar

Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İlköğretim Okulu’nda bulunan 1.sınıf Suriyeli mülteci öğrencilerle birlikte birlikte masal atölyesi yapıldı. Mültecilerin yaşadıkları sorunlardan esinlenerek “Hoşgeldiniz” isimli bir kutup ayısı masalı oluşturuldu. Çocuklarda mültecilik ve göçmenlik üzerine hem farkındalık yaratacak hem de empati kurmalarını sağlayabilmek hedefi ile yola çıkıldı.

Çocuklar Mülteci Olmak ile ilgili Konuştu
Masalda üç kutup ayısının üzerinde yaşamakta olduğu buz parçası kopar ve kendilerine yeni bir ada aramak zorunda kalırlar. Bu masal çocuklara okunurken masaldaki çeşitli sesler de onlarla birlikte seslendirildi (inek sesi, rüzgar ve dalga sesi…) ve çeşitli canlandırmalar yapıldı. Çocuklar iki gruba ayrıldı ve öykü ile ilgili nasıl hissettikleri soruldu. Sonuç olarak, masal içeriğinde doğrudan mültecilerden bahsedilmese de, çocuklarla mülteci ya da göçmen olmakla ilgili konuşmak için bir zemin hazırlanmış oldu. Atölyeden oldukça keyifli ayrılan çocuklar, kutup ayılarının yeni bir ev bulmalarından ve kaldıkları yeni yere kabul edilmelerinden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. Bu anlamda, kutup ayısının yaşadığı zorunlu göç, karşılaştığı sorunlar ve yeni bir yere alışma süreci ile çocukların yaşadıklarının özdeşleştirildiği söylenebilir.