Kariyer Merkezi Projesi

Kariyer Merkezi Projesi
Mültecilerin geçim kaynaklarına erişimini sağlamak ve onların kendilerini ekonomik olarak sürdürebilmelerine destek olmak derneğin temel amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bu amaçla yürütülen faaliyetlerde Sultanbeyli ve çevre ilçelerdeki sektörlerin farklı meslek alanlarındaki iş gücü ihtiyacının analizi yapılmaktadır. İşverenlerin talebi ile iş arayan kişilerin doğru bir şekilde eşleştirilmesi ve her iki tarafın da doğru yönlendirilmesi oldukça önemlidir.

Bu amaç doğrultusunda UNHCR desteği ile yürütülmekte olan Kariyer Merkezi Projesi’nde iş arayan mültecilerin ve Türkiye vatandaşlarının istihdamına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen ana faaliyetler işverenlerin eleman ihtiyacının tespitini yapmak, iş arayan kişilere danışmanlık yapmak ve projenin katılımcılarına mesleki ve beceri eğitimleri vererek onların istihdam edilebilirliğini arttırmaktır.