ISRAR Projesi

ISRAR Projesi
ISRAR; Katar Kalkınma Fonu, QUEST Initiative, Silatech ve ACU arasında ortak bir projedir. Mülteciler Derneği olarak ISRAR Projesi kapsamında Accordination Coordination Unit (ACU) ile İstanbul’da yaşayan Suriyeli gençleri eğitmek, kapasitelerini ve becerilerini arttırmak ve iş gücü piyasasına erişmelerine yardımcı olmak için protokol imzalanmıştır.

ISRAR projesi çerçevesinde ACU ile yürütmekte olduğumuz iş birliği ile geçici koruma altındaki Suriyeliler için kısa süreli iş fırsatları sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında Türkiye’de yaşayan Suriyeli gençlerin iş gücü piyasasına yönlendirmek ve işsizlik oranlarını azaltmak hedeflenmektedir.