İnsani Yardım Kavramını Çocuklarla Tartıştık

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında Mülteciler Derneği Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından çocuk semineri gerçekleştirildi. Seminerde katılımcılarla günün anlam ve önemi ile insani yardım ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişki bilgilendirici ve uygulamaya dönük içeriklerle tartışıldı.

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü’nde çocukların yardım veren ve yardım alan olguları çerçevesinde eleştirel düşünme becerilerini desteklemek, çocukların; Sivil Toplum Kuruluşları, gönüllülük, toplumsal birliktelik ve demokratik katılım konuları üzerine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamak amaçlandı.

Seminerde çocuklarla yardım kelimesinin anlamı; maddi yardım, manevi yardım, sosyal yardım ve insani yardım kavramları ile ilgili örnekler verilerek bilgi aktarımı yapıldı. Sonrasında ise katılımcılarla yardım alan ve yardım veren olguları üzerine tartışılıp yaşlara uygun olarak geliştirilmiş olan iyilik kavanozu, hikaye ile rol çalışması, afiş üretme uygulamaları ile yardımlaşmanın ve yardım isteyebilmenin önemi hakkında farkındalık uyandırılmaya çalışıldı.

Oturumlar sonrasında yardımın toplumsal etkisi, 19 Ağustos’un neden insani yardım günü olarak kutlandığı, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının ne olduğu, nasıl ve kimlere hizmet sunduğu aktarıldı. Çocuklardan çevrelerinde bulunan sivil toplum kuruluşları hakkında neler bildiklerini paylaşmaları istendiğinde Mülteciler Derneği hizmetleri hakkında bilgi veren çocuklar; genel olarak yardımın yalnızca maddi bir anlama gelmeyeceği sunulan sosyal hizmetlerin de kişileri iyileştirmesi sebebi ile önemli yardımlar olduğu paylaşıldı.

Çocukluk Dönemindeki Yardım Davranışı Kazanımları
Kişilik gelişiminin çocukluk çağı itibari ile başladığı ve yetişkinlik dönemine kadar büyük oranda tamamlandığı düşünüldüğünde toplumsal yaşamda demokratik katılım, sorumluluk alma ve dayanışma olgularının erken yaşlarda kazanımının toplumun refahı ve kalkınması üzerinde büyük katkısı bulunduğu bilinmektedir. Gerçekleştirilen seminer ile katılımcılar toplumsal refahı geliştirmede dernekleşme, örgütlenme ve gönüllü katılımın önemi hakkında düşünme, sorgulama ve yeni fikirler üretme fırsatı buldu.

Çocuklarda Eleştirel Düşünme
Geliştirilen çoğu kalıplaşmış yargı ve ön yargıların erken yaşlarda gerçekleştirilen eleştirel düşünme ve bilgilendirme çalışmaları ile değiştirilebileceği göz önünde bulundurulduğunda çocuklarda ufuk açması ve geleceğe yönelik sosyal yaşamı desteklemesi yönünden gerçekleştirilen seminerin katkısı göz ardı edilemez.