Mülteciler Derneği
Mülteciler Derneği Zemin
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Arapça
İngilizce
Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı  Sultanbeyli Belediyesi Logo  Alman İşbirliği Giz Gmbh Logo  Sequa Logo   BPRM Logo   Relief Logo   UNHCR Logo   United Work Logo  Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Logo
 

İnşaat Kursu Sınavı

Mülteciler Derneği TAMEB İnşaat Kursu 2. Dönemini tamamladı. Teorik ve pratik eğitimlerinin sonunda kursiyerler Mesleki Yeterlilik Kurumunun yaptığı sınava girecekler. Kadın inşaat kursiyerleri boyacılık alanında MYK’nın sınavına girecek, erkek kursiyerler ise ısı yalıtım alanında sınava girecekler.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınavları
Mesleki Yeterlilik Kurumunun yapmış olduğu sınavlar 3-4 saat sürmektedir. Teorik ve pratik olarak iki alana ayrılmaktadır. Sınav sonrası başarılı olan kursiyerler MYK sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Paylaş:
 
 
 
golge