Humus Kentinin Kültürel Mirası

Suriye’nin en büyük şehirlerinden biri sayılan Humus’un kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktırılabilmesi için hazırlanan web sitesi kullanıma açıldı.

Kültürel Mirasın Korunması
Anadolu Kültür ve Chrest Vakfı’nın desteklediği “Humus Güzel Humus” projesi ile Humus şehrinin zengin kültürel çeşitliğinin tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır. Proje ile çatışmaların hala devam ettiği Humus şehrinin sosyal ve kültürel hayatını sanatı, müziği, edebiyatı, yemeklerini dokümantasyonu yapılarak bu kültürel mirasın kaybolmasını engellemesi hedefleniyor.