Hoş Geldiniz: Ben Yuva Arayan Bir Kutup Ayısıyım

 “Buzun üzerinde hayatımız sakin ve huzurlu geçiyordu. Derken, o ses de neydi öyle? Çatırt! Buz kırılmıştı. Gökyüzü karardı, okyanusta bir fırtına koptu. Korkuyordum. Kendimize hemen bir yuva bulmalıydık!”

Paris’te doğan ama Kuzey Afrika’da, Fas’ta büyüyen sanatçı Barroux, dünyayı çocukların evine taşırken alışagelmiş yollar izlemiyor. Eserlerinde koskoca dünyanın büyük hem de çok büyük sorunlarına odaklanan sanatçı bunları küçük, hatta küçücük çocuklara anlatmanın yaratıcı yöntemlerini arıyor. Fransa’da  fotoğrafçılık, sanat, heykel ve mimarlık okuyan Barroux,  eğitiminde haşır neşir olduğu farklı medya ve teknikleri deneysel ve yaratıcı bir şekilde çocuk kitaplarına da taşıyor. Kimi zaman kolaj ya da linol baskı tekniğiyle çalışan, bazen antik kâğıtlar kullanan bazen de grafik roman yazıp-çizen sanatçı Hoş Geldiniz’de ince siyah hatlarla belirginleştirdiği illüstrasyonlardan yana tercih kullanmış. (Geridönmez, 2020)

Barroux, Nerede Bu Fil, Nerede Bu Deniz Yıldızı ve Ateş Hattı kitaplarında küresel ısınma çevre bilinci gibi konulara değinirken Hoş Geldiniz kitabında göç ve göçmenlik olgusunu çocukların kolayca anlayabileceği bir dilde ele alıyor. Kitapta yuva arayan hayvanların kutup ayısı olması aynı zamanda küresel ısınma sorununa da vurgu yaparken çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı destekliyor. Yaşadıkları buzun kırılmasıyla okyanusun ortasında kalan üç kutup ayısı hayatta kalabilmek için kendisine yuva bulmaya çalışıyor. Okyanusta sürüklenirken gittikleri adalarda yaşayan hayvanlardan yardım isteyen kutup ayıları tıpkı insanlarda oldukları gibi farklı bahanelerle istenmiyor. İnekler tüylü, uzun ve ayıya benzemelerinden rahatsız olurken, panda yaşadığı adada yeterince yer olmadığını söylüyor ve zürafalar yardım çığlıklarını bile duymuyor. En sonunda boş bir ada buluyorlar ve buraya yerleşerek kendi yuvalarını kuruyorlar. Derken bir gün kendisine yuva arayan üç maymun kutup ayılarından yardım istiyor. Kutup ayıları; “Imm şey… Hoş Geldiniz” diyerek karşılıyor maymunları.

Göç ile tarih boyunca toplumları etkileyen bir kavram olarak karşılaşılmakta ve bu kavram temelde toplumun en önemli parçası bireyleri etkileme özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Göç sürecinde yetişkinler ve özellikle çocuklar ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik yönden etkilenmektedir. (Koç, 2020) Milyonlarca çocuk evlerinden savaş, yoksulluk, şiddet ve ilkim değişikliği gibi sebeplerle ayrılmak zorunda kalıyor. Bununla birlikte göç esnasında ve sonrasında istismar, ihmal, çocuk işçiliği erken evlilik gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Çocukların göç ettikleri ülkede eğitime devam etmesi ve olumlu akran ilişkileri kurması topluma uyumunu destekleyen en önemli etmenlerdendir. Maalesef, yaptığımız çalışmalarda tıpkı kitapta olduğu gibi çocuklar arasında da istenmeme, dışlanma problemlerinin olduğunu gözlemliyoruz. Tüm bunlar düşünüldüğünde ‘Hoş Geldiniz’ kitabı göçün olumsuz etkilerini, çocuklarda ortaya çıkardığı korku, çaresizlik ve belirsizlik gibi duyguları hiçbir imada bulunmadan yalın bir dille okuyucuya aktarıyor.

Hoş Geldiniz kitabı okul öncesi ve ilkokul grubundaki öğrencilerle göç, birlikte yaşam, duygular gibi konuların işlenmesinde kullanılabilir. Özellikle yerel halk ve mültecilerle birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda empati duygusunu geliştirmeyi destekleyecek bir içerik haline getirebilir.

Gülname ÖZEN
Psikolojik Danışman
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Tamamladığı çeşitli eğitimlerin ardından Mülteciler Derneğinde 2018 yılından itibaren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminde görev almaktadır. Mülteci öğrencilerin ve ailelerin psikososyal açıdan desteklenmesi ve okula uyumlarını artırmak amacıyla, bireysel danışmanlık, grup çalışmaları, sosyal uyum etkinlikleri, çocuk-aile seminerleri gibi faaliyetleri birim arkadaşları ile birlikte yürütmeye devam etmektedir.

Kaynaklar:

  • Barroux. (2017). Hoş geldiniz. İstanbul: Sev Yayıncılık.

  • Geridönmez, S. (2020, Eylül 26). Hoş Geldiniz Demek Ne Zaman Böyle Zor Oldu? Yeşil Gazete.

  • Koç, M. (2020, Kasım 19). Göç ve Çocuk; Türkiye Özelinde Suriye Örneği. 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü: https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/goc-ve-cocuk-turkiye-ozelinde-suriye-ornegi adresinden alınmıştır

  • Korkmaz, S. (2017). Hoş geldiler mi? İyi Kitap; Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi.