Mülteciler Derneği
Mülteciler Derneği Zemin
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Arapça
İngilizce
Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı  Sultanbeyli Belediyesi Logo  Alman İşbirliği Giz Gmbh Logo  BPRM Logo   Relief Logo   UNHCR Logo   United Work Logo  Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Logo
 

ProjelerimizMülteciler Toplum Merkezi
Sultanbeyli Belediyesi ve Welthungerhilfe desteği ile kurulan Sultanbeyli Mülteciler Toplum Merkezi Sultanbeyli ilçesinde yaşayan mültecilerin sorunlarına çözüm aramak amacıyla 2014 yılında açılmıştır. Toplum Merkezinde sağlık, barınma, eğitim, kültür, hukuk, tercümanlık ve istihdam alanlarında mültecilere ve sığınmacılara ücretsiz destek verilmektedir.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

SUKOM Yazılımı Projesi
SUKOM ülkemize gelen mültecilerin kayıt sorununu çözmek, takiplerini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını tek bir merkezden sağlamak amacıyla Mülteciler Derneği tarafından geliştirilen bir yazılımdır. Web tabanlı bir yazılım olan SUKOM, internete bağlanabilen tüm cihazlarda kullanılabilmektedir.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Fiziksel Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek Merkezi Projesi
Relief International desteği ile faaliyetlerine devam eden Mülteciler Derneği Fiziksel Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek Merkezi 13 Şubat 2017 tarihinde kurulmuştur. Projede fizik tedavi, bireysel ve grup terapisinin yanında ihtiyaç durumlarına göre çeşitli kurumlara yönlendirmeler yapılmaktadır. Yardımcı cihaz bağışlarının da yapıldığı projede tekerlekli sandalye, baston, koltuk değneği, kol, omuz askısı, serebral parsi köşe sandalyesi gibi yardımlar yapılmaktadır. Kişiye özel Protez ve Ortez desteği sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Kadın Konuk Evi Projesi
Welthungerhilfe desteği ile Mülteciler Derneği bünyesinde kurulan Kadın Konuk Evi eşi tarafından her türlü şiddete maruz kalmış, boşanma ve ya ölüm sebebi ile çocukları ile yalnız kalıp barınma imkanı bulmamış, aile içinde istismara maruz kalmış kadınlara varsa çocuklarına barınma imkanı sağlamaktadır. Kadın ve çocuklarına güvende hissedecekleri bir alan sağlamanın yanı sıra süreç içerisinde kadınların hayata katılımlarını sağlayacak önlem ve çözümler üretmektedir. Konuk Evi içindeki çocukların eğitimlerine devam etmelerini özellikle desteklemektedir.

Kadın Konuk Evi projesi detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Göçmen Sağlığı Merkezi Projesi
T.C Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Güçlendirilmiş 2 nolu Göçmen Sağlığı Merkezi Mülteciler Derneğinin 1. katında hizmet vermektedir. Merkezde Suriyeli doktorlar çalışmaktadır. Sultanbeyli 2 nolu Göçmen Sağlığı Merkezi 350 hastaya hizmet verebilecek kapasitededir. Çocuk Hastalıkları, Dahiliye, Aile Hekimliği ve Röntgen Odası bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Türk-Alman İş birliğinde Mesleki Beceri Geliştirme (TAMEB) Projesi
Türk-Alman İş birliğinde Mesleki Beceri Geliştirme (TAMEB) Projesi Sultanbeyli Mülteciler Derneğinde Alman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sağlanan fon ile, Alman Kalkınma Kuruluşu Sequa gGmbH üzerinden desteklenmektedir. Bu proje dezavantajlı Türklere, mültecilere ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara Türkçe dil eğitimleri, sosyal uyum modülleri ve mesleki beceri kazandırma kurslarıyla kendilerine bir gelecek oluşturmalarına imkan vermektedir.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

UNHCR Koruma Projesi
UNHCR desteği ile başlayan projede mültecilerin yaşadığı haneler ziyaret edilmekte, mevcut haklarından ve kendilerine sunulan hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. Ziyaretler sırasında tespit edilen hassas vakaların azaltılmasına yönelik (çocukların okullaşması, erken yaşta evlilik ve çocuk işçiliği vb. gibi) ailelere farkındalık arttırıcı seminer, eğitim, etkinlik ve atölyeler düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Sosyal Uyum, Rehberlik Faaliyetleri, Sanatsal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Projesi
UNHCR desteği ile Sultanbeyli Mülteciler Eğitim Merkezinin İstanbul Sultanbeyli ilçesinde yaşayan Türk ve mülteci çocuk ve gençler için çocuk ve genç dostu güvenli bir merkeze dönüştürülme projesidir. Çocukların ve gençlerin eğitimlerinin desteklenmesi, okullaştırılmalarının yapılması ve okul ortamlarında yaşadıkları sorunların çözülmesine destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Proje Hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Çocuk Karavanı Projesi
Çocuk Karavanı projesi Penny Appeal kuruluşu, Mavi Hilal Vakfı ile birlikte, Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği desteğiyle yürütülmektedir. Proje İstanbul’un ulaşılması güç bölgelerinde yaşayan çocukların bir eğitim programı müfredatı yoluyla okul dışı eğitim, yaşam becerileri oyunları ve psikolojik destek hizmetlerinden yararlanmaları için geliştirilmiştir.

Çocuk Karavanı Projesi hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

STRENGTHS Projesi
STRENGTHS Projesi Horizon 2020 Avrupa Birliği programı tarafından fonlanmaktadır. Proje İstanbul Şehir Üniversitesi ve Mülteciler Derneği iş birliğinde yürütülmektedir. Proje kapsamında Suriyeli mültecilere Problem Yönetimi (PM+) isimli ruhsal sağlık müdahale programı uygulanmaktadır. Proje ile mental problem yaşayan Suriyeli mültecilerin problemlerine çözüm getirmek aynı zamanda PM+ yaklaşımının test edilmesi hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Meslek ve Hobi Kursları Projesi
Welthungerhilfe tarafından desteklenen meslek ve hobi kursları mültecilerin ve geçici koruma kapsamdaki yabancıların kendine yeten bireyler olmasını hedeflenmektedir. Dernek bünyesinde mesleki eğitim ve hobi kapsamında yürütülen programlar; Giyim ve Tekstil Endüstrisi (Dikiş), El Beceri ve El Sanatları ve Gitar atölyesidir. Mesleki beceri dersleri Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından verilmektedir. Atölyeye gelen öğrenciler mesleki edinim kazanmalarının yanı sıra eğitim programlarına ve aktivitelere dahil olabilmektedir. Mezun olan öğrencilerin edindikleri mesleki bilgi ile iş bulma imkanları artmaktadır.

Sultanbeyli’deki Dezavantajlı Etnik Mülteci Grupların Sosyal Uyum ile Güçlendirilmesi Projesi
Sultanbeyli’deki Dezavantajlı Etnik Mülteci Grupların Sosyal Uyum ile Güçlendirilmesi Projesi 2018 Temmuz ayı itibariyle çalışmalarına başlayıp 2018 Kasım ayında sona ermiştir. Avrupa Birliğinin ve Kırkayak Kültür’ün desteklediği proje ile dezavantajlı etnik mülteci grupların yaşadıkları sorunların tespiti ve çözümü konusunda stratejiler oluşturulmuş, raporlar hazırlanmış ve yapılan çalıştay ile kamuoyuna sunulmuştur.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

 
 
 
gölge