Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu

AD SOYAD GÖREVİ
Ömer Faruk KUMRU Denetleme Kurulu Başkan
Sezgin BULĞU Başkan Yardımcısı
Hayati ANKARALI Üye
Şenol AYDOĞDU Yedek Üye
Halil BÜYÜKYILDIRIM Yedek Üye
Osman AKAR Yedek Üye