Göç, Mekan ve Sınırlar Webinarı 2021

20 Haziran Dünya Mülteci Günü kapsamında 17 Haziran ve 18 Haziran tarihlerinde “Göç, Mekan ve Sınırlar” isimli webinarda buluşuyoruz. Webinar, dernek proje geliştirme ekibimizden Rukiye Sinekoğlu ve Cansu Mirzanlı’nın moderatörlüğü ve saygıdeğer hocalarımız Kemal Vural Tarlan, Ferhat Kentel, Ayhan Kaya, Yasemin Çakırer Özservet, Erhan Kurtarır ve Özge Cordan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Webinar yayınına katılmak için TIKLAYINIZ

Webinarda yer alan hocalarımız mekasızlık olgusunun farklı boyutları olarak ülke ve ev sahibi ülke toprakları içerisinde kalan azınlık grupların durumunu, farklı mülteci toplulukların mekânsal değişime dair deneyimlerini, mekansal aidiyet ve kimlik ilişkisini, ulusaşırı alanda ötekileştirme ve uyum konularını, mültecilik bağlamında yerel politikaların toplumsal refaha katkısını, toplumsal mekanların kullanım pratiklerini, özel alanın yeniden inşasını tartışacak.

? 1.OTURUM – Moderatör: Rukiye Sinekoğlu
? 17 Haziran Perşembe
⏰ 10.00-12.00

? Kemal Vural Tarlan
? Ferhat Kentel
? Prof.Dr. Ayhan Kaya

? 2.OTURUM – Moderatör: Cansu Mirzanlı
? 18 Haziran Cuma
⏰ 10.00-12.00

? Doç.Dr.Yasemin Çakırer Özservet
? Dr.Öğr.Üyesi Erhan Kurtarır
? Doç.Dr. Özge Cordan

*Webinar tarihinden önce kayıt formunda belirttiğiniz telefon numarasına ve e-posta adresine yayın linki gönderilecektir.

Kemal Vural Tarlan
2000 yılından bu yana Ortadoğu’da yaşayan Çingene toplulukları konusunda Görsel Sosyoloji – Antropoloji çalışmaları yapmaktadır. 2013-2014 yılları arasında Suriye Türkiye sınırından İngiltere’ye kadar çeşitli Avrupa ülkelerinde Suriyeli Mültecileri konu alan fotoğraf, video, ses ve objelerden oluşan “Suriye Yollarda” isimli çalışmayı yürütmüştür. Bu çalışma Londra, Berlin, Kiel, Madrid, İstanbul ve Gaziantep’de sergilenmiştir. Kendisi aynı zamanda sanatı toplumsal uyumun temel faktörü görerek faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Kırkayak Kültür Merkezi’nin genel koordinatörüdür.

Ferhat Kentel
Kendisi sosyoloji profesörü, akademisyen ve yazardır. Türkiye’de Bilgi Üniversitesi ve Şehir Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümü öğretim üyesi olarak görev almış ve yine Fransa’da çeşitli dönemlerde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulunmuştur. Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli kitap ve dergilerde modernite, yeni sosyal hareketler, din, İslâmi hareketler, aydınlar, etnik cemaatler üzerine makaleleri yayımlanmıştır.

Prof.Dr. Ayhan Kaya
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. 2011 yılı itibariyle Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Jean Monnet Profesörü olarak ödüllendirilmiştir. Kendisi özellikle Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ hareketler ve Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler konusunda araştırmalarını yürütmüş ve diyasporalar, kimlik, uluslararası göç, etnisite, milliyetçilik, çok kültürcülük, yurttaşlık, ulusaşırı alan, mülteciler, popülizm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular hakkında kitap, makale ve tercümeleri olmuştur.

Doç.Dr.Yasemin Çakırer Özservet
Kendisi Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü öğretim üyesidir. Lisans sürecinden bu yana Kent Sosyolojisi alanında uzmanlaşarak kentsel mekân ve dezavantajlı kitlelerin ilişkisi bağlamında yerelin yönetimi alanıyla da bağlantılı olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr.Öğr.Üyesi Erhan Kurtarır
2005 yılından beri hem eğitim, hem de araştırma alanında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır. Kendisi özellikle Doktora çalışmasında şehir planlama alanında pek çalışılmamış bir konuyu ele alarak Türkiye ve İngiltere’de yürüttüğü saha çalışmalarıyla inanç ve mekan ilişkisini değerlendirmiştir. Son dönemde özellikle Kent Mültecileri ve Yerel Sorumluluklar konusunda araştırmalarını derinleştirmiştir. 2018 yılında Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi projesi ile öncelikli olarak “kapsayıcı bir toplum olma” yönünde göçmenler ve yerel toplum arasındaki adaptasyon ve uyum süreçlerinin hâlihazırda nasıl oluştuğu ve geliştiğinin analizi yapılmıştır.

Doç.Dr. Özge Cordan
İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümü öğretim üyesidir. Kendisiyle Mülteciler Derneği’nin tanışması “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Uyumu İçin Modern Yaşam ve Kültürel Koşullara Uygun İç Mekâna Yönelik Konut Tasarlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi(SİMKOTİ)” projesiyle olmuştur.