Gençlik Girişimleri Destek Programı İlk Etabı Tamamladı

Gençlik Girişimleri Destek Programı 2022 yılı 1.Dönem çalışmaları sona erdi. Kabul edilen dokuz proje Dernek çalışanlarının gönüllü mentorlüğüyle tamamlandı. Her bir projede farklı yaş grubu ve katılımcılara ulaşan gençler hayallerindeki fikri gerçeğe dönüştürme fırsatı buldular. Bunu yaparken proje yazma ve uygulama deneyimi yaşadılar. Projelerini hayata geçirirken tüm imkanları gözden geçirdiler, potansiyel katılımcılara ulaşma yollarını aradılar.

Birinci dönem katılımcıları ve projeleri:

Furkan Geçen “Renklerin Gücü”nde aynı çevrede yaşayan çocuklar arasında farklılıkların ayrımcı ve dışlayıcı davranışlara neden olmasını önlemek amacıyla atölye çalışmaları ile sosyal etkileşimlerini güçlendirmeyi amaçladı.

Meryem Çiçek Gülbay “Hayat Birlikte Güzel” isimli çalışmada mülteci ve ev sahibi topluluktan gençlerin uyum süreçlerine destek olmak amacıyla piknikler düzenledi.

Yaprak Koçak “Doğanın İzinde” projesinde ev sahibi ve mülteci çocukların grup içi iletişimlerini artırmak, çocukların doğaya karşı farkındalıklarını arttırmak için çocuklarla altı atölye serisi gerçekleştirdi.

Hüseyin Çayır “Şirinler ile Etiketsiz Etkileşim” projesinde genel kabullere dayanan aile ve kültür öğeleri dışında kalan çocukların kendilerini rahat hissedebileceği bir ortam oluşturup çocukların şirinler karakterleri yolu ile farklı meslekleri deneyimlemelerini amaçladı.

Abo Bakr Khawam taraftarı olduğu futbol kulübünden ilham alarak geliştirdiği “Birlikte Fener Ol!” isimli projede, ev sahibi ve mülteci çocukların bir araya gelip futbolun birleştirici gücünü keşfetmelerine yol açtı.

Aren Rahimi, uygun ve güçlü iletişim ortamının sağlanması ve doğru bilginin edinilmesi için ilk adımın önyargıların kırılması olduğunu düşündüğünden doğru bilinen yanlışlara odaklandı. “Doğru Bilgi Ve Sosyal Uyumla Ortak Bir Gelecek!” projesinde bilgiyi teyit etme kültürünün oluşmasına katkı sağlamayı amaçladı.

Refigül Gökçe “Okul İklimini Destekleme Projesi”nde akran öğrenciler ve velileri arasındaki paylaşımları arttırarak, okul iklimi ve dolaylı olarak Sultanbeyli’deki toplumsal uyum üzerinde iyileştirici etkide bulunmayı amaçladı.

Süleyman Çetin “Oyuna Geldik” isimli çalışmasında çocuk işçiliğine yönelik farkındalık yaratmak için ebeveynlere ulaştı. Çocuklarla ise sanat atölyeleri gerçekleştirdi.

Viyan İke “Çeşitlilik ve Dönüşüm” projesinde birlikte yaşamın yollarını gençlerle aradı. Nefret söylemi ve yanlış bilgiyle mücadele için neler yapılabileceği üzerine gençlerle atölyeler gerçekleştirdi.