Gece Alt Islatma Problemi

Alt ıslatma, çocuklarda oldukça sık gözlemlenen bir durumdur. Bu durum 5 yaşından sonra 3 ay boyunca haftada en az 2 defa şeklinde yaşanıyorsa problem olarak tanımlanmaktadır.

Alt Islatmanın İki Nedeni Olabilir
Alt ıslatma 2 şekilde gözlemlenebilir. Birinci tip (primer enürezis), doğumdan itibaren başlar ve çocuk hiç tuvalete gitme alışkanlığı kazanmamıştır. Bu durum genellikle kas kontrolünün gelişmesindeki gecikmeden, genetik faktörlerden ve yetersiz tuvalet eğitiminden kaynaklanabilir.

Psikolojik Nedenlerle Alt Islatma Problemi
İkinci tip (seconder enürezis) tüm alt ıslatma problemlerinin %25’ini oluşturmaktadır. Tuvalet alışkanlığını kazanan çocuk, aile içi problemler, savaş göç durumları, kıskançlık, çocuğa şiddet gösterilmesi, aşırı baskıcı veya koruyucu tutum vb. gibi çocuk için zorlayıcı olan durumlarda ortaya çıkmaktadır. Dışkı kaçırma, fizyolojik bir sebep olmadan, 3-4 yaşından itibaren dışkının kontrol edilememesidir. Alt ıslatmaya oranla daha az gözlemlenen bir durumdur. Genellikle aile içi problemler, ebeveynlerin çok titiz olması, uygun olmayan tuvalet eğitimi bilinen sebepler arasındadır.

Alt Islatma Problemi Nasıl Çözülür?
Alt ıslatma ve dışkı kaçırma çocuğun ebeveyn ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini ve çocuğun duygusal sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebeple, durum aileler tarafından ihmal edilmemelidir. Öncelikle fizyolojik (organik) nedenlerin kontrolü için doktora gidilmesi sonrasında ise fizyolojik bir problem olmadığı tespit edildiği takdirde psikolojik destek alınması tavsiye edilmektedir.

Kaynakça:
Aker, A.T (2006). Zorunlu göç yaşayan ailelerin ikinci kuşak üyelerinin sağlık durumu (Yüksek lisans tezi)
Karataş, B., Keleş, N. (2005). Bir gecekondu bölgesinde 5-12 yaş grubu çocuklarda enürezis prevelansı ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi vol.8:1.
Yavuzer, H. (2019). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Psikolog | Hikmet Zehra Evliya