Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları

Yabancıların evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma şartları 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanununun 16. maddesine göre düzenlenmiştir. Bir yabancının bir Türk vatandaşı ile evlenmesi yabancı kişiye kendiliğinden Türk Vatandaşlığı kazandırmaz. Vatandaşlık kazanılabilmesi için aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığı için Şartlar:

 • Vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan yabancının en az 3 yıl Türk vatandaşı ile evli olması ve evliliğin devam ediyor olması;
 • Eşlerin aile birliği içinde yaşıyor olması;
 • Yabancının evlilik birliğine aykırı hareketlerde bulunmaması;
 • Yabancının kamu güvenliğini tehdit edecek bir halinin bulunmaması.
 • Yabancının vatandaşlık için başvuru yapması

Bir Türk vatandaşı ile evlilik yapan yabancılar, yukarıdaki şartların tamamını taşımaları durumunda eğer Türkiye’de ikamet ediyorlarsa bulundukları şehirdeki valiliğe, yurtdışında iseler bulundukları ülkedeki Türk konsolosluğuna giderek vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Türk vatandaşı olan eşin, vatandaşlık başvurusu yapılan tarih sonrasında vefat etmesi durumunda, yukarıdaki şartlarda yer alan “eşlerin aile birliği içinde yaşaması” şartı aranmaz. Türk Vatandaşlığı için yukarıdaki şartlara haiz olan yabancılar istedikleri zaman Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilirler.

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılmasında Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • İsteği belirten form dilekçe.
 • Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Boşanma Durumunda Türk Vatandaşlığı Biter mi?
Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olan kişi, herhangi bir sebepten dolayı Türk eşinden boşanmak isterse vatandaşlığı devam eder. Evliliğinin sonlanması vatandaşlığını etkilemez.

Yabancı Eş Türkiye’de İkamet Etmek Zorunda mı?
Yabancı eşin Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu yoktur. Evlilik Türkiye dışında istenilen bir yerde de sürdürülebilir ve 3 yılın dolması sonrasında Türk vatandaşlığı için başvuru yapılabilir.

Sonradan Türk Vatandaşı Olan Birinin Yabancı Eşi, Türk Vatandaşlığı Almak için Başvuru Yapabilir mi?
Evet. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış ise evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Durumu
Geçici koruma kapsamındaki (GKK) Suriyeli sığınmacıların bir Türk vatandaşı ile evlenme yoluyla vatandaşlık kazanması konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Türk vatandaşı ile evli olan GKK’daki Suriyelinin evliliklerinin 3. yılını doldurduktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bilgi alabilirler.

Kaynak: TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK