Engelsiz Yaşamın Mümkün Olduğu Mesajı Verildi!

Bizden farklı olanın; eli, kolu, gözü, kulağı olmak, yaşamını kolaylaştırmak, iyi şeyler hissettirmek, fark etmek, fark ettirmek, sosyal yaşamda var edebilmek…

Sana Benzemeyeni Fark Etmek
İçinde bulunduğumuz çevre, sosyal ilişkiler, ortak fayda anlayışı konularına odaklanarak yapılan sosyal bağları, o ülkedeki birlikte yaşam ve toplumsal güven ilişkilerinin önemini ortaya koymaktadır. Düzenlenen Engelsiz Yaşam Grup Çalışması ile çocukların kişisel ve sosyal becerilerin gelişmesini desteklemek amaç edinildi. Bu sebeple engelsiz yaşam grup çalışması ile çocuklara engellilerin sosyal yaşamda yaşamış olduğu zorluklar anlatıldı ve bireyler arası sosyal ilişkilerini güçlendirip, farkındalık kazandırmak hedeflendi.

Engelsiz Yaşam Alanları Tasarlamak
Her insan çevresi, yetişme şekli ve düşünceleriyle birbirlerinden farklılık arz eder, farklı düşünür farklı yaklaşımlarda bulunur. Çocukların çevresi ile iletişimi, farklılıklara saygı duyabilme, yardımlaşma becerisi geliştirebilmek, problemler karşısında çözümün bir parçası olabilmeyi öğretmek bir arada yaşamanın önemini yansıtmakta.
Engelsiz Yaşam Grup Çalışmasında çocuklara somut örnekler ile engelli kimdir, kaç engel türü vardır, engelli bireylere nasıl yardım edebiliriz gibi konular üzerinde fikir paylaşımları yapıldı. Çözüm önerileri noktasında, çocukların düşünmelerine fırsat verildi. Sosyal yardımlaşmanın önemine vurgu yapıldı. Çocuk yaşlarda kazanılan bu farkındalıklar gelecekte sosyal ve mekânsal anlamda engelsiz yaşam alanlarının tasarlanabilmesi için önemlidir.

Farkındalık Çalışmaları Yürütülmeye Devam Edilecek
Sosyal uyum farkındalık çalışmaları çocukların bireyler arası etkileşimini güçlendirmekle birlikte farkılıklara saygı noktasında birleştirici güç olmaktadır.
Yaşamı kısıtlanmış bireylerin sosyal yaşamda bağımsız yaşama noktasında yaşanılan güçlükler; sorunsuz bir toplum içerisinde engelli bireyleri var edebilme, çocukların sosyal ilişkilerinde saygı, sevgi ve duygudaşlık becerilerinin geliştirilmesi, yapılan engelsiz grup çalışması ile desteklendi.

Sosyal Uyum kapsamında yürütülen farkındalık çalışmaları GIZ tarafından desteklenmektedir.