Doç.Dr.Didem Danış ile Farklı Entegrasyon Pratiklerini Konuştuk

Sosyal Uyum Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Sultanbeyli Fikir kulübü etkinliklerinde temel amacımız göç ve sosyal uyum konusunda özellikle yerel halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaktır. Böylece yerel halk ile mülteciler arasındaki sosyal uyumu güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. “Göç ve sosyal uyum” temalı konuşmaları içeren Fikir Kulübü sosyal uyuma yönelik çalışmalarımızdan birini oluşturmaktadır. Fikir Kulübünün 5. Oturumu, “ Birlikte Yaşamaya Doğru: Dünyadan Örneklerle Entegrasyon Pratikleri” başlıklı konuşmasıyla Galatasaray Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr Didem Danış’ın katılımıyla gerçekleşti.

Birlikte Yaşamaya Doğru: Dünyadan Örneklerle Entegrasyon Pratikleri
Göç ve entegrasyon bugün pek çok toplumun başlıca gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Küreselleşmeyle beraber göç hareketlerinin artmasıyla birlikte yeni gelenlerin ve yerleşik nüfusun arasındaki ilişkiler yeni boyutlar kazanmıştır. Göç dalgalarıyla birlikte nüfusu çeşitlenen toplumlarda farklılıklar ile birlikte nasıl yaşayacağımız sorusunun cevap beklediği bir ortam söz konusu. Bu temelde konuşmasını sürdüren Danış farklı grupların nasıl bir arada yaşadığına ve farklı ülkelerin entegrasyon politikalarına yönelik örnekler verdi. Göçün ne şekilde gerçekleştiğinin ev sahibi toplum için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Danış, bu durumun “toplumsal kabul” durumunu çok yakından ilgilendirdiğini belirtti. Danış, her göçmen grubun kendilerine benzeyen kesimlere yöneldiği gerçeğine değinerek göçmenler ile yerleşik olan halk arasında hiyerarşik bir ilişkinin oluştuğuna vurgu yaptı. Eğitim, sağlık, barınma, ekonomi vb. pek çok farklı konu başlığını içinde barındıran entegrasyonun çok yönlü ve dinamik bir süreç olduğunu belirten Doç. Dr. Didem Danış sözlerini birlikte nasıl yaşayacağımızın yollarını sorgulamaya davet ederek noktaladı.