Çocuklara Drama Yoluyla Akran Zorbalığı Anlatıldı

Çocuklar drama atölyesinde yürütülen çalışmada katılımcılar çocuk oyunları ve rol oynama tekniği aracılığıyla akran zorbalığı üzerine düşündüler.

İlk olarak çocuk oyunları içerisinde “korku”, “tehdit” ve “zorlama” gibi kavramlara odaklandılar. Ardından Abbas Kiarostami’nin “Bir Problemin İki Çözümü” adlı filmini izlediler. Filmde iki çocuk arasında yaşanan çatışma için yaptıkları doğaçlamalar içerisinde kendi çözümlerini üretmeye çalıştılar. Son olarak katılımcılar kurtulmak istedikleri kişisel özellikleri yazdılar. Sonuçlar kayda değerdi. Anlaşılan çocuklar şişmanlık, kısalık, güzellik ve çirkinlik gibi sahip olduğunu düşündükleri özelliklerden bıkmışlardı. Atölyeler çeşitli konu başlıkları ve kazanımlarla devam edecek.