Çocuk İhmal Ve İstismarı Konulu Seminer Düzenlendi

20-40 yaş aralığında bulunan 3’ü Türkiyeli 11’i mülteci olan kadınlara yönelik seminer, Çocuk ve Gençlik Merkezi psikolojik danışmanı tarafından gerçekleştirildi. Çocuk ihmali ve istismarının ne olduğu anlatıldıktan sonra, istismarın çeşitleri olan cinsel, duygusal ve fiziksel istismar hakkında velilere bilgilendirme yapıldı. Daha sonra bu durumlara dair örnekler verilerek daha kalıcı hale getirildi. Oturum sonunda soru-cevap kısmı tamamlandıktan sonra, çocukları ile yaşadıkları problemleri bireysel olarak görüşmek isteyen velilere randevu verildi.