Çocuk Hakları Sek Sek Oyununu Suriyeli Çocuklar Oynadı

Mülteciler Anaokuluna giden öğrencilerle Çocuk Hakları Sek Sek oyununu oynadık. Oyun salonunda bir yuvarlak oluşturan çocuklardan sırayla bir kişi ortaya geçiyor ve kendisini tanıtmadan önce sevdiği yada hoşuna giden bir hareketi yapması isteniyor. Hareketini yapan çocuk ismini söylüyor ve diğer çocuklar artık onu hareketi ve ismiyle tanıyorlar. Tüm çocuklar her bir çocuğun hareketini tekrarlayarak eğlenceli bir biçimde tanışmış oluyorlar.

Tanışma bittikten sonra Çocuk Hakları Sözleşmesinin eğitim, barınma, oyun oynama, çocukların korunması ve sağlık konularındaki en önemli 15 maddesi kullanılarak geliştirilen Çocuk Hakları Sek Sek oyunu oynandı. Türk ve Suriyeli çocuklar öncelikle karma olarak 2-3 kişilik gruplara ayrıldı. Daha sonar 15 kutunun içerisinde yazılı olan maddeleri hareketlendirici ile yapması istendi. Gerçekleştirilen hareketlendiricilerden sonra kutular içerisinde yer alan çocuk hakları maddeleri 4 dakika içinde yazan eylem ne ise grupların karşılıklı olarak gerçekleştirmeleri istendi.

Bu eylemler grubun ortak olarak kutu içindeki hakla ilgili olarak birlikte fotoğraf çekmeleri, resim çizmeleri, tiyatro yapmaları, sembolik bir hareket yapma gibi aktivite çalışmalarını kendi içlerinde diyaloglar kurarak grup çalışması olarak karşılıklı olarak gerçekleştiriyorlar. Grup çalışmaları sürecinde çocuklar gerek grup çalışması olarak, ortak karar verebilme, kendilerini ifade edebilme eylemleri içerisinde çocuk katılımı sürecinde iyi öğrenmeler ile her grup oyun halısı içerisinde yer alan 15 kutudaki bütün maddeleri öğreniyorlar.

Oyun bitiminde oyun halısı kaldırılıyor ve tekrar daire oluşturuluyor. Bu daire içerisinde çocuklardan oyun içerisinde hangi çocuk hakları sözleşmesinde yer alan hangi maddeleri daha önce bildiklerini, hangi maddelerin yeni öğrendiklerini, bu maddelerin kapsayıcılıını, yaşadıkları hayat içerisin bu haklar doğrultusunda yaşayıp yaşamadıkları gibi soru önermeleri diyalog içine yedirilerek çocukların karşılıklı birbirlerine anlatabilecekleri bir alan oluşturuluyor.