Çalışanlarımıza Yönelik Sosyal Uyum Eğitimi Gerçekleşti

Mülteciler Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, mültecilerin birer insan olarak sahip olduğu mevcut haklara erişimini kolaylaştırmak ve yerleştikleri yeni ülkeye uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yerel halk ve mültecilerin birbirleri ile uyum içinde yaşamalarını sağlayacak bir ortam yaratmak bir sivil toplum kuruluşu olarak bizim en asli amacımızı ifade ediyor. Bir dernek olarak potansiyelimiz doğrultusunda bu amaca hizmet etmeye çalışmaktayız.

Eğitim Neden Önemliydi?
Derneğimizde bünyesinde yer alan Sosyal Uyum Departmanı’nın gerçekleştirdiği faaliyetler doğrudan sosyal uyum üzerine yoğunlaşmaktadır. Ancak kurumumuzda çalışan herkes farklı projelerde farklı ana amaçlar için çalışmalarını yürütse de aslında temelde hepimiz “sosyal uyum”a yönelik katkılarda bulunmaktayız. Mülteciler Derneği çalışanları olarak “sosyal uyum”un ne olduğunu ve dernek olarak bunu sağlamaya yönelik olarak neler yapılabileceğini hep beraber konuşmak ve tartışmak bizler için oldukça önemliydi.

Eğitimden Notlar..
Eğitim Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde eğitmen Musa Akgül’ün eğitmenliği ve kolaylaştırıcılığı ile birlikte gerçekleşti. Eğitimde hem “sosyal uyum” ile ilgili farkındalığımızı arttırdık hem de buna yönelik olarak farklı yöntemleri hep beraber tartışma fırsatı bulduk.. Oldukça keyifli ve faydalı geçen eğitimde sosyal uyum departmanı kendini ve yapmak istediklerini daha iyi anlatabilme imkanı buldu. İnteraktif bir yapıda tasarlanmış olan atölyede “sosyal uyum”a yönelik teorik bir çerçeve çizildi, akabinde tüm katılımcıların aktif katılımıyla beraber neler yapabileceğimiz konuşuldu. Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin eğitim için bize sağladığı sağlıklı ortam ve Musa Akgül’ün bir kolaylaştırıcı olarak bize sunmuş olduğu destek sayesinde daha iyi çalışmalar ortaya çıkarmak adına oldukça faydalı faydalı bir eğitimi daha geride bıraktık.