Birlikte Yaşam Bağlamında Göç ve Sosyal Uyumu Konuştuk

Yuva Derneği’nin Birlikte Yaşam Göç ve Sosyal Uyum Projesi desteği ile geliştirmiş olduğumuz eğitimde ilk etapta derneğimize gönüllülük başvurusunda bulunmuş katılımcılarla buluşarak sosyal uyum çatısı altında yer alan kavramları interaktif bir şekilde tartıştık.

Ön Yargıları Yıkmakta Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Yaygınlaştırma Çalışmalarının Rolü Büyüktür
Mülteciler Derneği Sosyal Uyum Birimi olarak yaptığımız faaliyetlerin içerisinde Birlikte Yaşam bağlamında Mültecilik, Sığınmacılık, Göç temaları ile çerçevelenmiş, temel insan haklarını ilke edinmiş yaygınlaştırma eğitimleri Sosyal Uyum olgusunu toplum içerisinde sağlıklı bir şekilde inşa etmek için önemli bir örnektir. Derneğimiz gönüllüleri özelinde yürüttüğümüz eğitimde katılımcılar öncelikle ayrımcılık, kalıp yargı, ön yargı, eşitsizlik ve şiddet kavramları üzerine kendi içsel motivasyonlarını dışa vurmak ve kavramların etkilerini kendi üzerilerinde deneyimlemek yoluyla süreci hissetme olanağı edindi. Belirtilen kavramların toplum içerisinde var olan bireyler ve toplumsal ilişkilerde ne kadar zedeleyici bir role sahip olduğunu yaşantısal olarak deneyimlemiş olmanın etkili bir süreç olduğunu belirten katılımcılar var olan ayrımcı durumların önünde geçmekte öncelikli şartın bu kavramlar özelinde gelişen yanlış algıyı yıkmaktan geçtiğini vurguladı. Hak temelli yaklaşımla yürütülmüş olan eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlara yer verdiğimiz süreçte, katılımcılar sosyal uyumun öncelikli şartının toplum içerisinde var olan yanlış bilgilerin doğruları ile sosyal kanallar üzerinde yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaptı.

Sosyal Uyum Haklara Erişim ve Toplumsal Kalkınmanın Çerçevesidir
Sosyal uyumun desteklenmesinde temel şartların tartışılması ile sonlanan eğitimimizde katılımcılar kimlik, temel ihtiyaçlara erişim, kararlara katılım, eğitim, çalışma, dil gibi olguların yalnızca sosyal uyum için değil İnsan Hakları Evrensel Beyanname’sinde belirtildiği üzere haklara erişim noktasında da gerekli hususlar olduğuna dikkat çekti. Toplum içerisinde var olan farklılıklar fark etmeksizin temel haklara erişimde herkese eşitlikçi, empatik, hoşgörülü bir ortam sunulmasının toplumsal ilişkileri geliştireceği inancı ile sosyal uyum için yeni tohumlar yeşerttiğimiz gün için tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Yaygınlaştırma eğitimlerimiz GIZ desteği ile yürütülmeye devam edecektir.